A/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tyên nam 2022

✅ a/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tim

a/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tim


Hỏi:

a/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tim

a/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have never read this book before.-> This is the first time I have read this book.1.My father hasn’t driven a car before.=>This is ………………………………………….2.I’ve sầu never met such a famous singer before.=>It’s ……………………………………………….3.She has never been to the ballet before.=>It’s ………………………………………………..4.She hasn’t drunk Coca Cola before.=>This is ……………………………………………..5.my grandfather hasn’t been in hospital before.=>This is ………………………………………………


1.This is the first time my father has driven a oto.

Bạn đang xem: Viết lại câu i haven't seen that man here before

2.It’s the first time I’ve sầu ever seen such a famous singer.

3.It’s the first time she has been to lớn the ballet.

4.This is the first time she has drunk Coca Cola.

5.This is the first time my grandfather has been in hospital.


1.This is the first time my father has driven a car.

2.It’s the first time I’ve ever seen such a famous singer.

3.It’s the first time she has been to lớn the ballet.

Xem thêm: Adsvietnam Credential Agency Là Gì ? Mở Rộng Thông Tin Hiểu Biết Về Credential

4.This is the first time she has drunk Coca Cola.

5.This is the first time my grandfather has been in hospital.


1.This is the first time my father has driven a oto.

2.It’s the first time I’ve ever seen such a famous singer.

3.It’s the first time she has been lớn the ballet.

4.This is the first time she has drunk Coca Cola.

5.This is the first time my grandfather has been in hospital.


a/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tim


Vừa rồi, quên.vn vẫn gửi trao chúng ta chi tiết về chủ đề A/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tim nam 2022 ❤️️, mong muốn với báo cáo hữu dụng nhưng nội dung bài viết "A/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have seen that man here.b/ I have never read this book before.-> This is the first tlặng phái nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn ttốt quyên tâm rộng về A/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have seen that man here.b/ I have never read this book before.-> This is the first tyên ổn phái mạnh 2022 < ❤️️❤️️ > bây chừ. Hãy thuộc quên.vn phát triển thêm những bài viết xuất xắc về A/ I haven’t seen that man here before.-> It’s the first time I have sầu seen that man here.b/ I have sầu never read this book before.-> This is the first tlặng nam giới 2022 bạn nhé.


This is the first time I have been khổng lồ Doanh Nghiệp -> I have never–..before She has taught in this school for 8 year -> She started-. We haven’t met h phái mạnh 2022


This is the first time i have sầu ever read such an interesting book. A first B read C an D interesting Tìm lỗi không nên cùng sửa lại mang đến đúng. phái nam 2022


Peter: “You haven’t finished your homework, have you?” Jane: “_________” A. No, I haven’t B. No, I have sầu C. Yes, I have D. Yes, I haven’t phái mạnh 2022


This is the first time i read such an interesting book A first B read C an D interesting Tìm lỗi không đúng và sửa lại cho đúng. phái nam 2022


1, this is the first time i have sầu seen hyên ổn. => i have sầu never 2, i started studying English 3 years ago. => i have 3, Tom didn’t want to go to lớn school be nam giới 2022


Câu 1: I have sầu never had an easier exam A In fact i have sầu never had any easy exam B This is the first time in my life that I have an easy exam C This is nam giới 2022


1.She’s never baked a cake before. (first) =>It’s … 2.When did you order the book?(since) => How long 3.I’ve never heard such a funny story(ever) => nam 2022


A/ I haven’t heard hyên since August. The last time I heard him was in August.b/ I haven’t seen hyên since I was a student. I last saw hyên ổn when I was phái mạnh 2022


Quên.vn là một trong những trong những website chuyên nghiệp chăm hệ thống kiến thức, chia sẻ lại độc giả đều biết tin hottrend nội địa và thế giới. Lưu ý: Mọi tin tức bên trên trang web Quên.vn hầu như được khối hệ thống Bot cập nhật tự động. Chúng tôi ko Chịu trách nhiệm mang đến đông đảo thông tin nhưng mà hệ thống Bot trường đoản cú update.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *