Comic-Con: Câu chuyện sử thi bắt đầu về Siêu nhân báo trước sự quay lại của Grant Morrison

Game

Simpsons nsợ lại loạt phyên ổn truyền trực tuyến đường yêu thích của người tiêu dùng, nhỏng Watchmen, Pen15, v.v.

Game

Giai đoạn ở đầu cuối của Chiến ttinh ranh thân các vị sao: Sách và thiết bị tự hiểu của High Republic được máu lộ


Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: In reality là gì

*
*
*

reality
*

reality /ri:”æliti/ danh từ sự thực, thực tiễn, thực tại; sự vật tất cả thựchope becomes a reality by: hi vọng phát triển thành sự thựcin reality: thật ra, kỳ thực, trên thực tế đặc thù chính xác, tính chất chính xác, đặc thù đúng (như nguyên bản)reproduced with startling reality: được sao chép lại với một sự đúng chuẩn kỳ lạhiện tại thựcobjective sầu reality: lúc này khách quanvirtual reality: thực tại ảo giácthực thểLĩnh vực: điện lạnhthực tạiartificial reality: thực tại giảphysical reality: thực trên đồ vật lýLĩnh vực: tân oán & tintính thực, thực tếVRML (virtual reality modeling language)ngôn ngữ quy mô hóa thực tế ảoartificial realitythực tế nhân tạoobjective sầu realitythực tiễn khách hàng quanreality checksự soát sổ thực tếvirtual realitythực tế ảovirtual reality modeling language (VRML)ngôn từ mô hình hóa thực tế ảo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): realism, realist, reality, unreality, realization, realize, real, unreal, realistic, unrealistic, realisable, really, realistically

*

*
*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

reality

Từ điển Collocation

reality noun

ADJ.

Bạn đang xem: In reality là gì

awful, bitter, brutal, cold, grlặng, hard, harsh, painful, sad, stark We were faced with the awful reality of having nowhere khổng lồ live sầu. | complex | underlying He has no illusions about the underlying reality of army life. | objective sầu, practical the practical realities of running a children”s home page | daily, everyday | external Painters at the time were largely concerned with reproducing external reality. | commercial, economic, historical, physical, political, psychological, social the harsh economic realities of life as a student | virtual the use of virtual reality in computer games
VERB + REALITY become One day her dream will become a reality. | make sth It”s our task lớn make the proposals a reality. | accept, confront (sb with), face (up to), get a grip on, grasp, wake up to lớn She will have sầu khổng lồ face reality sooner or later. I don”t think you have sầu quite grasped the realities of our situation! | bear little/no, etc.

Xem thêm: Go Over Là Gì ? Nghĩa Của Từ Go Over Trong Tiếng Việt Ý Nghĩa Của Go Over Trong Tiếng Anh

relation/resemblance to lớn, be cut off/divorced/removed from, be out of touch with, have sầu little/not have sầu much to do with
They are out of touch with the realities of modern warfare. Most people”s ideas of the disease do not have much lớn vị with the reality. | escape from | deny, ignore | bring sb baông chồng khổng lồ, come/get back to lớn, return khổng lồ He called for the committee to lớn stop dreaming and return to reality. | distort Most comedy relies on distorting reality. | protect/shelter/shield sb from Her parents always tried to lớn shield her from the realities of the world. | reflect

PREP. in ~ The truyền thông media portray her as happy và successful, but in reality she has a difficult life.

PHRASES a grasp of reality He has a rather tenuous grasp of reality. | a perception/sense of reality

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *