Yet, the foregoing pales inkhổng lồ insignificance when compared with the injustices wrought upon Christ Jesus.

Bạn đang xem: Injustice là gì


aviarus-21.comctims were given the opportunity to sit at the table with Amnesty Commission leadership, và they expressed the big injustice they suffered when the Commission ignored them và instead facilitated the resettlement of the war perpetrators.
Các nạn nhân dành được cơ hội ngồi vô trong bàn cùng với lãnh đạo Ủy ban đặc xá, với thanh minh gần như bất công đẩy đà mà họ cần gánh Chịu Khi Ủy ban phớt lờ thế bởi tạo ra ĐK mang lại chúng ta tái định cư.
The pioneer opened the Bible Teach book lớn chapter 1 & read aloud paragraph 11, under the subhead “How Does God Feel About Injustices We Face?”
Anh mũi nhọn tiên phong mnghỉ ngơi cmùi hương 1 của sách Kinch Thánh dạy dỗ cùng phát âm mang đến bà ấy nghe đoạn 11, cùng với tè tựa “Đức Chúa Ttách cảm thấy nắm nào về sự bất công mà bọn họ gặp mặt phải?”
The sense of injustice can be a powerful motivational condition, causing people to lớn take action not just khổng lồ defkết thúc themselves but also others who they perceive lớn be unfairly treated.
Sự cảm thấy sự bất công có thể là một ĐK tạo đụng lực mạnh khỏe, khiến cho đầy đủ bạn hành aviarus-21.com không những nhằm đảm bảo an toàn bản thân Nhiều hơn bảo đảm những người dân khác mà người ta cảm nhận là bị đối xử bất công.
The Carthaginian council replied that the war was started by the Saguntines not by Hannibal, and that Rome would commit an act of injustice if they took the side of the Saguntines.
Hội đồng của tín đồ Carthage trả lời rằng cuộc chiến được fan Saguntum kkhá mào chứ không hẳn là vì Hannibal, và rằng nếu như Rome đứng về phía người Saguntum thì chúng ta vẫn phạm luật một luật đạo bất công.
In the third century C.E., social injustice và excessive taxes gave sầu rise lớn revolts among muốn small farmers.
Vào gắng kỷ sản phẩm công nghệ tía công nhân, vì chưng bị đối xử bất công cùng tấn công thuế nặng nề nên phần đông dân cày nhỏ tuổi bé bỏng ấy sẽ nổi lên nổi loạn.
How sad that people hate Jehovah’s servants for not embracing a world that is riddled with corruption, injustice, & aviarus-21.comolence and that is ruled by Satan!
Đáng bi thiết là người thờ phượng Đức Giê-hô-va bị ghét bởi vì ko yêu quý trần gian vị Sa-tung thay quyền với rất đầy đủ dẫy sự tham mê nhũng, bất công với hung bạo.
In many lands, legal and judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, & inconsistencies, that contempt for law has become widespread.
Ở các nước, hệ thống điều khoản và TANDTC thừa tinh aviarus-21.com, đầy dẫy bất công, thành con kiến cùng mâu thuẫn mang đến độ khiến cho không ít người khinh nhớt quy định.
(Revelation 12:9) Until his malign influence is removed, there will be aviarus-21.comctims of eaviarus-21.coml & injustice.

Xem thêm: Tạm Biệt Ngô Bách Tùng Tên Thật, Ngô Bách Tùng


(Khải-huyền 12:9) Cho đến ngày tác động xấu xí của hắn bị loại trừ, thì thế giới vẫn còn đầy đủ nàn nhân của sự độc ác và bất công.
Gradually, Castro came to lớn appreciate that his mother had died, not because of injustice on the part of God, but because of inherited imperfection.
Dần dần dần, Castro gọi được rằng chị em em bị tiêu diệt chưa hẳn vày sự bất công của Đức Chúa Ttránh, nhưng vì sự bất toàn di truyền.
Sadiq cited what he called "injustices" & "wrong policies", accusing national coach Kabir Khan of not acting in the best interest of the team.
Saadiq kết tội sự "bất công" cùng "không nên lầm", của giảng dạy aviarus-21.comên Kabir Khan đang không bởi vì ích lợi quốc gia.
We all know of faithful followers of Christ who suffer tragedy và injustice—Jesus Christ Himself suffered more than anyone.
Tất cả bọn họ rất nhiều biết về các môn sinh trung tín của Đấng Ky Tô đã buộc phải chịu đựng đựng gần như thảm họa và bất công—chính Chúa Giê Su Ky Tô đang đề nghị Chịu đựng nhiều hơn thế nữa bất cứ ai.
And what"s more, it can sometimes drown out the voices of those directly affected by the injustice, whose needs must be heard.
Và một điều nữa, đôi lúc nó còn át đi ngôn ngữ của người bị ảnh hưởng trực tiếp vày bất công tín đồ rất cần được lắng tai tốt nhất.
Phải chăng bọn họ mất tinh thần vị trí Đức Chúa Ttránh vày thấy sự bất công bên trên quả đât hoặc sự đưa hình trong những tôn giáo?
(Romans 12:19) If we show a waiting attitude, we will emang đến the firm conaviarus-21.comction expressed by the apostle Paul: “Is there injustice with God?
(Rô-ma 12:19) Nếu tất cả cách biểu hiện chờ đợi, bọn họ sẽ có cùng lòng tin vững chắc mà lại sđọng đồ Phao-lô đang bày tỏ: “Có sự không công-bình trong Đức Chúa Trời sao?
Trong một trong những trường hợp, rất có thể sau cùng chúng ta phân biệt bản thân không phải là nàn nhân của sự bất công.
Grand Chief Matthew Coon Come issued a legal paper, titled Sovereign Injustice, which sought to lớn affirm the Cree right khổng lồ self-determination in keeping their territories in Canadomain authority.
Tộc trưởng Matthew Coon Come đã phát hành một bài aviarus-21.comết quy định với tên thường gọi "Bất công chủ quyền" (Sovereign Injustice) xác định quyền tự quyết của tín đồ Cree để giữ bờ cõi của họ vào Canadomain authority.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *