Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú aviarus-21.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Jellyfish là gì

They flannel around lượt thích economic jellyfish in a sea of indecision, with no idea where they are going nor any idea why they are going there.
Marine hazards include sharks, jellyfish, sea otters, dolphins, và even crocodiles, depending on the location.
In radially symmetric animals such as the jellyfish và hydra, the nervous system consists of a nerve net, a diffuse network of isolated cells.
Lion"s mane jellyfish have sầu four different stages in their year-long life span: a larval stage, a polyp stage, an ephyrae stage, & the medusa stage.
To prove sầu that the jellyfish was the cause of the syndrome, he captured one & deliberately stung himself.
The attraction"s name comes from the jellyfish-themed parachute ride vehicles, the bubble & 50ft m, kelp-themed towers.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Eof Là Gì - C — Eof Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *