Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

lúc mang lại 0,15 mol este solo chức X chức năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khoản thời gian làm phản ứng xong xuôi thì lượng NaOH phản nghịch ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu những đặc điểm bên trên là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 2


*

Chọn đáp án A

Ta gồm nNaOH = 0,3 mol

Nhận thấy nX : nNaOH = 1:2 nhưng mà X là este 1-1 chức → X là este của phenol → nH2O = nX = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng → mX = 29,7 + 0,15.18 - 12 = đôi mươi,4 gam → MX = 136 (C8H8O2)

Các đồng phân thỏa mãn nhu cầu là HCOOC6H4CH3 (o,p,m) với CH3COOC6H5lúc đến 0,15 mol este đơn chức X công dụng cùng với dung dịch NaOH dư, sau thời điểm phản bội ứng xong xuôi thì lượng NaOH làm phản ứng là 12 gam và tổng trọng lượng thành phầm hữu cơ chiếm được là 29,7 gam. Số đồng phân kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu những đặc điểm trên là

A.

Bạn đang xem: Khi cho 0.15 mol este đơn chức x tác dụng với dung dịch naoh dư

1

B.2

C.3

D.4


Lúc đến 0,15 mol este solo chức X tác dụng cùng với dung dịch NaOH (dư), sau thời điểm phản ứng chấm dứt thì lượng NaOH làm phản ứng là 12 gam và tổng trọng lượng sản phẩm hữu cơ chiếm được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc Chọn lời giải ủa X thỏa mãn các đặc thù trên là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 2


Khi đến 0,15 mol este 1-1 chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau thời điểm phản ứng xong xuôi thì lượng NaOH làm phản ứng là 12 gam với tổng cân nặng thành phầm cơ học chiếm được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X tán thành các tính chất bên trên là

A. 5

B.2

C.4

D. 6


Khi đến 0,03 mol este 1-1 chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khoản thời gian bội phản ứng ngừng thì lượng NaOH phản nghịch ứng là 2,4 gam và 5,94 gam tổng thành phầm các hóa học cơ học. Số đồng phân kết cấu của X toại ý các đặc thù bên trên là

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3


Hợp hóa học X (CnH14O5) có đựng vòng benzen và nhóm chức este vào phân tử. Trong X, Xác Suất cân nặng của oxi to hơn 26%. Lấy 1 mol X tác dụng hết cùng với dung dịch NaOH dư, thành phầm cơ học thu được chỉ cần 2 mol chất Y. Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất X bao gồm bố nhiều loại đội chức.

(b) Có tía cấu tạo vừa lòng đặc điểm của hóa học Y.

(c) Số mol NaOH vẫn tsi mê gia phản nghịch ứng là 2 mol.

(d) lúc cho một mol X tính năng hết với NaHCO3 (vào dung dịch) hoặc Na gần như thu được 1 mol khí.

(e) Cứ đọng 1 mol hóa học Y chức năng đầy đủ cùng với hỗn hợp đựng 1 mol HCl trong hỗn hợp loãng.

(g) Khối hận lượng chất Y nhận được ở thí nghiệm bên trên là 348 gam.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C.

Xem thêm:

6.

D. 4.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Cho 0,1 mol este X tính năng vừa đủ cùng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH làm cho nóng, tổng khối lượng thành phầm cơ học thu được là 12,8 gam. Số đồng phân cấu tạo của X vừa lòng các điều kiện bên trên là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4


Lớp 12 Hóa học
1
0

Hỗn hợp E gồm 3 este X, YZ đơn chức mạch hsinh sống với là đồng phân kết cấu của nhau (trong các số đó X tất cả số mol bé dại nhất). Cho 5,16 gam E chức năng với hỗn hợp NaOH hoàn toản. Sau Lúc bội nghịch ứng hoàn toàn thu được 4,36 gam tất cả hổn hợp F gồm 2 muối của nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng cùng các thành phần hỗn hợp hơi M bao gồm các chất cơ học no 1-1 chức. Cho F chức năng cùng với lượng dư AgNO3 vào NH3 nhận được 8,64 gam Ag. Cho hỗn hợp M phản bội ứng cùng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 6,48 gam Ag. Phần trăm cân nặng của X vào E

A. 20,00%.

B. 13,33%.

C. 25,00%.

D. 16,67%.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Hợp chất X (CnH10O5) gồm vòng benzen cùng đội chức este. Trong phân tử X, xác suất khối lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng không còn cùng với hỗn hợp NaOH dư, thành phầm cơ học chiếm được chỉ với 2 mol chất Y. Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất X có ba một số loại team chức.

(b) Chất X có tác dụng quỳ tím ẩm đưa lịch sự màu đỏ.

(c) Số mol NaOH sẽ tmê man gia làm phản ứng là 4 mol.

(d) Khi cho 1 mol X công dụng hết với NaHCO3 (trong dung dịch) thu được 1 mol khí.

(e) 1 mol chất Y tác dụng hoàn toản cùng với dung dịch chứa 2 mol HCl.

(g) Kăn năn lượng hóa học Y nhận được là 364 gam.

Số phát biểu đúng là

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hỗn vừa lòng E tất cả bố este X, Y, Z rất nhiều đơn chức, mạch hnghỉ ngơi là đồng phân cấu tạo của nhau trong những số đó X tất cả số mol nhỏ xíu nhất. Cho 12,9 gam E chức năng với dung dịch NaOH đầy đủ. Sau bội nghịch ứng trọn vẹn, nhận được 10,9 gam hỗn hợp F có nhì muối của nhì axit cacboxylic sau đó nhau vào và một hàng đồng đẳng với tất cả hổn hợp hơi M có các hóa học cơ học no, đơn chức. Cho F phản ứng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3vào NH3, nhận được 21,6 gam Ag. Cho hỗn hợp M bội phản ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3vào NH3, thu được 15,12 gam Ag. Thành phần Phần Trăm về khối lượng của X vào E là

A. 16,67%.

B.đôi mươi,00%.

C.13,33%.

D.25,00%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *