Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Lúc hai điện trsinh sống tương tự nhau mắc tuy nhiên tuy nhiên với mắc vào nguồn điện thì năng suất tiêu thụ là 40W, trường hợp hai điện trngơi nghỉ này mắc tiếp nối vào nguồn thì hiệu suất tiêu trúc là bao nhiêu?


*

khi hai điện trsinh sống kiểu như nhau mắc song song cùng mắc vào nguồn tích điện thì công suất tiêu trúc là 40W.Nếu hai năng lượng điện trsinh hoạt này mắc tiếp liền vào nguồn thì hiệu suất tiêu thụ là

A.

Bạn đang xem: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40w

10 W

B.80 W

C.đôi mươi W

D.160 W


*

Khi hai điện trnghỉ ngơi như thể nhau mắc thông liền vào nguồn điện áp U thì công suất tiêu trúc của chúng là 20W. Nếu những năng lượng điện trngơi nghỉ này được mắc tuy nhiên song cùng nối vào nguồn U nói trên thì hiệu suất tiêu thú tổng số là

A.10W

B.20W

C.40W

D.

Xem thêm: Kinase Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Kinase Và Phosphorylase

80W


Lúc mắc song tuy nhiên nhì điện trở tương tự nhau vào nguồn điện áp thì tiêu thụ năng suất 40 W. Nếu mắc nối liền nhị năng lượng điện trnghỉ ngơi nói trên vào điện áp nguồn đó thì tiêu trúc công suất bởi bao nhiêu? Biết điện áp nguồn tất cả năng lượng điện trsinh sống không đáng chú ý.

A. 10 W

B. trăng tròn W

C. 40 W

D. 18 W


khi mắc hai điện trsinh sống R tuy vậy tuy vậy vào nguồn điện ta có: R N 1 = R . R R + R = 0 , 5 R P.. 1 = I 1 2 R N 1 = E R N 1 + r 2 R N 1

Vì r = 0 nên: P 1 = E 2 R N 1 ⇔ 40 = E 2 R ⇒ E 2 R = 20

lúc mắc hai năng lượng điện trsinh sống R nối liền vào nguồn điện ta có: R N 2 = R + R = 2 R P.. 2 = I 2 2 R N 2 = E R N + r 2 R N

Vì r = 0 nên: P 2 = E 2 R N 2 = E 2 2 R → ( i ) Phường 2 = 10

Chọn A


Hai điện trngơi nghỉ tương đương nhau mắc tiếp liền vào nhị rất của một điện áp nguồn có hiệu điện cố gắng U thì hiệu suất tiêu trúc của bọn chúng là 20W. Nếu nhị điện trlàm việc này được mắc song song và tiếp nối vào nguồn trên thì công suất tiêu thú của bọn chúng là

A. 40W

B. 60W

C. 80W

D. 10W


Đáp án: C

lúc nhị năng lượng điện trở ghxay nối liền thì năng lượng điện trsống tương đương của mạch là:

*

Khi đó hiệu suất của mạch là:

*

Khi hai điện trsống ghnghiền tuy nhiên tuy nhiên thì điện trsinh hoạt tương tự của mạch là:

*


Hai năng lượng điện trở như thể nhau mắc thông suốt vào hai cực của một điện áp nguồn bao gồm hiệu điện cầm cố U thì năng suất tiêu thú của chúng là 20W. Nếu hai năng lượng điện trlàm việc này được mắc tuy vậy tuy nhiên với nối liền vào mối cung cấp trên thì hiệu suất tiêu thú của chúng là

A. 40W

B. 60W

C. 80W

D. 10W


Đáp án C

Khi hai điện trlàm việc ghnghiền thông liền thì điện trsống tương tự của mạch là:

*

Khi đó hiệu suất của mạch là:

*

khi nhị điện trở ghxay tuy vậy tuy nhiên thì điện trsinh hoạt tương tự của mạch là:

*

Khi kia hiệu suất của mạch là:

*


khi 2 điện trnghỉ ngơi giống nhau mắc thông suốt vào nguồn tích điện U thì công suất tiêu thụ của bọn chúng là 10W . ví như 2 năng lượng điện trngơi nghỉ này mắc tuy nhiên song vào nguồn tích điện U nói bên trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là từng nào ?


khi 2 điện trở giống như nhau mắc nối liền vào nguồn điện U thì năng suất tiêu trúc của bọn chúng là 10W . giả dụ 2 năng lượng điện trngơi nghỉ này mắc tuy nhiên tuy vậy vào nguồn tích điện U nói trên thì hiệu suất tiêu thụ tổng cộng là từng nào ?


Hai điện trsinh hoạt mắc nối liền thì (R_tđ=2R)

Công suất: (P_1=dfracU^2(R_tđ)^2=dfracU^24.R^2)(1)

Hai năng lượng điện trsinh hoạt mắc song tuy nhiên thì: (R_tđ"=dfracR2=0,5.R)

Công suất (P_2=dfracU^2(R_tđ")^2=dfrac4.U^2R^2)(2)

Lấy (2) phân chia (1) vế với vế ta được:

(dfracP_2P_1=16)

(Rightarrow P_2=160W)


Khi 2 năng lượng điện trnghỉ ngơi giống nhau mắc thông suốt vào nguồn điện U thì năng suất tiêu trúc của chúng là 10W . ví như 2 điện trsống này mắc tuy vậy tuy vậy vào nguồn điện áp U nói bên trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là bao nhiêu ?


khi 2 năng lượng điện trsinh hoạt như là nhau mắc thông liền vào nguồn điện áp U thì năng suất tiêu thú của chúng là 10W . nếu 2 năng lượng điện trsinh hoạt này mắc tuy vậy tuy nhiên vào nguồn tích điện U nói bên trên thì năng suất tiêu thụ tổng số là bao nhiêu ?


Khi 2 năng lượng điện trsinh hoạt như thể nhau mắc tiếp nối vào nguồn tích điện U thì năng suất tiêu thụ của chúng là 10W . nếu như 2 năng lượng điện trlàm việc này mắc song tuy vậy vào nguồn tích điện U nói bên trên thì công suất tiêu thú tổng số là bao nhiêu ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *