Câu 369379: lúc trùng dừng 13,1 g axit ε-aminocaproic với công suất 80%, xung quanh amino axit còn dư fan ta chiếm được m gam polime với 1,44 g nước. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Khi trùng ngưng 13.1 gam axit

10,41.

B. 9,04.

C.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt "False Ground ( Fg Là Gì ? Fg Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

11,02.

D. 8,43.


- Tính lượng a.a phản nghịch ứng: m a.a phản ứng = m a.a ban đầu . H% 

- Ta có: Amino axit → Peptit + H2O

Áp dụng định phương pháp bảo toàn khối lượng: m peptit = m a.a bội phản ứng - mH2O 


Giải đưa ra tiết:

Hiệu suất bội nghịch ứng trùng ngưng đạt 80% yêu cầu trọng lượng amino axit tsi mê gia bội phản ứng là:

m a.a phản ứng = m a.a ban đầu . H% = 13,1 . 80% = 10,48 gam

Ta có: Amino axit → Peptit + H2O

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn kân hận lượng: m peptit = m a.a phản nghịch ứng - mH2O = 10,48 - 1,44 = 9,04 gam

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu công ty quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *