a type of worm that lives in wet places và fastens itself onto lớn the bodies of humans và animals to feed on their blood

Bạn đang xem: Leech là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú aviarus-21.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


to get money, food, etc. from other people, especially without working for it or doing anything khổng lồ deserve it:
a fat worm that lives in wet places và fastens itself onto lớn the bodies of humans & animals lớn suông chồng their blood
disapproving A leech is also a person who gets money or support from someone, giving little or nothing in return.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to lớn parents and children

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


Xem thêm: Dj Slimv Tên Thật Là Gì, Slimv: Tôi Là Một Nhà Sản Xuất Âm Nhạc!

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *