lớp 5A gồm 43 họcsinh . Trong kì thi lần 1 cả lớp đạt 9 cùng 10 điểm. tổng số điểm cả lớp là 406 điểm. hỏi gồm bao nhiêu chúng ta đạt 9 , từng nào chúng ta đạt 10


Bạn đang xem: Lớp 5a có một số học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam


Bài giải

Giả sử tất cả chúng ta rất nhiều được 10 điểm thì tổng cộng điểm là :

43 x 10 = 430 ( điểm )

Số điểm tăng lên là:

430- 406 = 24( điểm )

Số điểm chênh lệch giữa một bài bác điểm 10 với một bài điểm 9 là :

10 - 9 = 1 ( điểm )

Số bạn được điểm 9 là :

24 : 1 = 24 ( các bạn )

Số chúng ta được 10 điểm là:

43 - 24 = 19 ( các bạn )

Đáp số :19 bạn đạt 10 điểm

24 bạn đạt 9 điểm


*

*


Bài giải

Giả sử toàn bộ chúng ta các được 10 điểm thì tổng cộng điểm là :

43 x 10 = 430 ( điểm )

Số điểm tạo thêm là:

430- 406 = 24( điểm )

Số điểm chênh lệch giữa một bài điểm 10 với một bài điểm 9 là :

10 - 9 = 1 ( điểm )

Số bạn được điểm 9 là :

24 : 1 = 24 ( các bạn )

Số các bạn được 10 điểm là:

43 - 24 = 19 ( các bạn )

Đáp số :19 các bạn đạt 10 điểm

24 chúng ta đạt 9 điểm

 

 


Xem thêm: Trưởng Phòng Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ, Trưởng Phòng Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì

*

Bài giải

Giả sử toàn bộ các bạn đầy đủ được 10 điểm thì tổng thể điểm là :

43 x 10 = 430 ( điểm )

Số điểm tạo thêm là:

430- 406 = 24( điểm )

Số điểm chênh lệch giữa một bài điểm 10 với một bài bác điểm 9 là :

10 - 9= 1 ( điểm )

Số bạn đạt điểm 9 là :

24 : 1 = 24 ( bạn )

Số chúng ta được 10 điểm là:

43 - 24 = 19 ( các bạn )

Đáp số :19 các bạn đạt 10 điểm

24 chúng ta đạt 9 điểm


Bài giải

Giả sử tất cả các bạn phần nhiều được 10 điểm thì toàn bô điểm là :

43 x 10 = 430 ( điểm )

Số điểm tạo thêm là:

430- 406 = 24( điểm )

Số điểm chênh lệch thân một bài xích điểm 10 và một bài điểm 9 là :

10 - 9= 1 ( điểm )

Số chúng ta được điểm 9 là :

24 : 1 = 24 ( chúng ta )

Số chúng ta được 10 điểm là:

43 - 24 = 19 ( bạn )

Đáp số :19 các bạn đạt 10 điểm

24 bạn đạt 9 điểm


Bài giải

Giả sử tất cả chúng ta đầy đủ được 10 điểm thì tổng cộng điểm là :

43 x 10 = 430 ( điểm )

Số điểm tăng lên là:

430- 406 = 24( điểm )

Số điểm chênh lệch giữa một bài xích điểm 10 cùng một bài xích điểm 9 là :

10 - 9= 1 ( điểm )

Số các bạn được điểm 9 là :

24 : 1 = 24 ( bạn )

Số các bạn được 10 điểm là:

43 - 24 = 19 ( chúng ta )

Đáp số :19 các bạn đạt 10 điểm

24 các bạn đạt 9 điểm


mang sử toàn bộ các bạn số đông được 10 điểm

số điểm tăng lên là:

43x 10- 406=24 (điểm)

vì từng chúng ta được cùng thêm một điểm bắt buộc số chúng ta điểm 9 là:

24:1= 24( bạn)

số bạn được 10 điểm là:

43-24=19( chúng ta )

đáp số :10 điểm:19 bạn

9 điểm : 24 bạn

 

 

 


Giới thiệu| Câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học nhưng mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *