Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một bể đựng nước có thành cao 80 (cm) với lòng phẳng dài 1đôi mươi (cm) cùng độ cao mực nước vào bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng phản chiếu theo phương thơm nghiêng góc 30 0 so với pmùi hương ngang. Độ nhiều năm nhẵn Black tạo thành thành bên trên đáy bể là:

A.

Bạn đang xem: Một bể chứa nước có thành cao 80cm

11,5 (cm)

B. 34,6 (cm)

C. 51,6 (cm)

D. 85,9 (cm)Một bể cất nước có thành cao 80 cm và lòng phẳng dài 120 centimet và chiều cao mực nước trong bể là 60 centimet, phân tách suất của nước là 4/3. Ánh nắng phản chiếu theo pmùi hương nghiêng góc 30 ° so với phương thơm ngang. Độ dài láng black chế tạo thành trên lòng bể là

A. 11,5 cm

B. 34,6 cm

C. 51,6 cm

D. 85,9 cm


*

Một bể chứa nước tất cả thành cao 80 cm với đáy phẳng dài 120 centimet cùng độ dài mực nước vào bể là 60 centimet, tách suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng chiếu theo phương thơm nghiêng góc 30° so với phương thơm ngang. Độ nhiều năm láng Black tạo nên thành bên trên đáy bể là

A. 11,51 cm

B. 34,64 cm

C. 51,65 cm

D. 85,91 cm


Một bể đựng nước có thành cao 80 centimet với lòng phẳng lâu năm 1đôi mươi centimet với độ cao mực nước vào bể là 60 centimet, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng phản chiếu theo phương thơm nghiêng góc 30° đối với phương ngang. Độ dài trơn black chế tạo thành trên đáy bể là

A. 11,51 cm

B.34,64 cm

C. 51,65 cm

D. 85,91 cm


Một bể cất nước bao gồm thành cao 80 cm cùng lòng phẳng dài 1trăng tròn centimet với độ cao mực nước vào bể là 60 cm, tách suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng chiếu theo pmùi hương nghiêng góc 30 ° so với phương ngang. Độ dài nhẵn black chế tác thành bên trên đáy bể là

A. 11,5 cm

B. 51,6 centimet.

C. 85,9 cm

D. 34,6 cm


Một bể cất nước tất cả thành cao 80 centimet và đáy phẳng nhiều năm 120 centimet. Độ cao mực nước vào bể là 60 cm, tách suất của nước là 4/3. Ánh nắng phản chiếu theo pmùi hương nghiêng 1 góc 30 ° đối với pmùi hương ngang.

Hãy tìm độ lâu năm trơn Đen chế tác thành dưới mặt đáy bể.

Xem thêm: Công Thức Tính Mức Cường Độ Âm Tại Trung Điểm, Công Thức Tính Mức Cường Độ Âm

A. 40 cm

B. x = 20 3 c m

C. 85,9 cm

D. 60 cm


Một bể nước gồm thành cao 80 centimet với lòng phẳng nhiều năm 1trăng tròn centimet cùng chiều cao mực nước vào bể là 60 cm, phân tách suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng phản chiếu theo phương thơm nghiêng góc 30 ° đối với pmùi hương ngang. Độ dài bóng đèn tạo thành thành trên đáy bể là

A. 11,5 cm

B. 34,6 cm

C. 51,3 cm

D. 85,9 cm


Chọn lời giải D

*

sin i sinr = n ⇒ r = arcsin sin i n d = l chảy r = l tung arcsin sin i n d = 60 tung arcsin sin 60 4 / 3 = 51 , 3 c m s = ( h − 1 ) tung 60 = 34 , 6 c m ⇒ d + s = 85 , 9 c m


Một bể chứa nước gồm thành cao 80 (cm) cùng lòng phẳng lâu năm 1trăng tròn (cm), độ dài mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng chiếu theo phương thơm nghiêng góc 30 0 đối với phương thơm ngang. Độ lâu năm láng đen sinh sản thành trên lòng bể là.

A. 11,5 (cm)

B. 34,6 (cm)

C. 51,6 (cm)

D. 85,9 (cm)


ChọnD

*

Theo đề:

OI = 60cm; AB = 20cm. Bóng Đen mặt đáy bể là CH=CO+OH=BI+OH

*

*

Theo định dụng cụ khúc xạ anh sáng:

*
*

ðr = 40,5


Một bể đựng nước bao gồm thành cao 80 centimet với đáy phẳng dài 1đôi mươi centimet. Độ cao mực nước trong bể là 60 cm, tách suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng phản chiếu theo pmùi hương nghiêng 1 góc 30 ° đối với phương ngang.

1/ Hãy tìm độ dài của trơn Đen sinh sản thành trên mặt nước.

A. 40 cm

B. x = trăng tròn 3 c m

C. 60 cm

D. 30 cm


Một bể đựng nước tất cả thành cao 80 (cm) và lòng phẳng dài 1trăng tròn (cm) cùng chiều cao mực nước trong bể là 60 (cm), phân tách suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo pmùi hương nghiêng góc 30 0 so với phương ngang. Độ dài bóng black chế tạo ra thành trên mặt nước là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *