*
*
*

Bạn đang xem: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m

*

Muốn nắn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chiều dài nhân với chiều rộng lớn rồi cộng cùng với độ cao (cùng đơn vị đo). Đúng giỏi sai?


*

Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (a), chiều rộng lớn là (b), chiều cao là (c). Công thức tính thể tích (V) của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:


*

Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là (17cm), chiều rộng là (9cm), độ cao là (11cm).


*

Điền số tương thích vào ô trống:


*

Điền số tương thích vào ô trống:


*

Một bồn nước hình vỏ hộp chữ nhật tất cả các kích thước trong trái tim bể là chiều nhiều năm $3m$ ; chiều rộng lớn kém nhẹm chiều nhiều năm (1,8m); chiều cao $1,5m$. Hỏi bể kia đựng nhiều độc nhất bao nhiêu lkhông nhiều nước? ((1) lít ( = 1dm^3))


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Atrophy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Atrophy Trong Tiếng Việt

*
Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm $1,8m$; chiều rộng lớn $0,6m$ với chiều cao (0,9m) . Hỏi fan ta yêu cầu đổ vào vào bể cá cảnh kia từng nào lsố lượng nước để ít nước vào bể cao $0,6m$?


*
Điền số phù hợp vào ô trống:


*

Một bồn tắm mẫu thiết kế vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là $30dm^3$, độ cao là $0,4m$ . Biết đáy bể có chiều rộng là $1,5dm$. Tính chiều nhiều năm của lòng bể.


*

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng thu gọn gàng tốt nhất bao gồm thể):


*

Một bồn tắm hình trạng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm $2m$ ; chiều rộng $1,2m$ và độ cao $1,4m$. Lúc Này, lượng nước trong bể chỉ chiếm (dfrac25) thể tích của bể. Hỏi rất cần được đổ chế tạo bể bao nhiêu llượng nước sẽ được đầy bể nước?


*

Điền số tương thích vào ô trống:


*

Một bể cá hình dáng hộp chữ nhật có chiều dài (90cm), chiều rộng lớn (50cm) với chiều cao (75cm). Mực nước lúc đầu trong bể cao (45cm). Người ta cho vào bể một hòn đá rất có thể tích (18dm^3). Hỏi mực nước vào bể từ bây giờ cao bao nhiêu xăng-ti-mét?


*

Một chiếc bể hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là $1,5m$ , chiều rộng là $1,2m$ với độ cao $0,9m$ . Bể đã hết nước. Người ta đổ vào kia 30 gánh nước, từng gánh 45 lkhông nhiều. Hỏi mặt nước còn biện pháp mồm bể từng nào xăng-ti-mét?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *