Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Quý khách hàng đã xem: Một team 10 bạn vào một ngày đào được 35m

Bạn đang xem: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

*

Một nhóm 10 tín đồ vào một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung cập nhật thêm trăng tròn fan nữa thuộc đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương?(Mức đào của mọi người như nhau).


Xem thêm: Bạn Đã Biết Hết Về Những Cổng Av Là Gì ? Tv Có Bao Nhiêu Cổng?

*

Nếu có thêm trăng tròn người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đaoà thì vào một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

mình nha quý khách !!!!!


*

Nếu bao gồm thêm trăng tròn người nữa thì tổng số có:10+20=30﴾người﴿30 fan gấp 10 người:30:10=3﴾lần﴿Người ta bổ sung cập nhật thêm trăng tròn người nữa cùng đaoà thì trong một ngày đào được:35x3=105﴾m đường﴿

Linch Nguyễn

Nếu có thêm 20 người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đaoà thì vào một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

bai de qua ma

toàn bô fan sau khiđược tăng thêm là:

10+20=30(ng)

30ng vội vàng 10ng tần số là:

30:10=3(lần)

trong một ngày 30ngđàođược là:

35x3=105(m)

Đ/S:105m

Nếu bao gồm thêm trăng tròn người nữa thì tất cả vớ cả:

10 + 20 = 30 (công nhân)

30 cấp 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km mặt đường đào nếu như thêm trăng tròn fan nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………

Sau Khi bổ sung có:

10 + 20 = 30 ( tín đồ )

Số mét mương 30 bạn đào được trong 1 ngày là;

35 × ( 30 ÷ 10 ) = 105 ( m )

Đs: 105 m

Nếu bao gồm thêm 20 người nữa thì tất cả tất cả:

10 + trăng tròn = 30 (công nhân)

30 vội 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km đường đào trường hợp thêm 20 bạn nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………

ví như tất cả thêm 20 tín đồ nữa

10+20=30(m)

30 tín đồ vội vàng 10 người

30:10=3(lần)

người ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi tín đồ thì 1 ngày đáo được

35x3=105(m)

đ/s:105 m mương

Bài giải

Nếu thêm trăng tròn bạn nữa thì tổng thể fan là :

10 + 20 = 30 ( bạn )

Tổng số tín đồ tăng lên là :

30 : 10 = 3 ( lần )

Người ta bổ sung cập nhật thêm 20 fan nữa thì hàng ngày đào được là :

35 x 3 = 105 ( km )

Đáp số : 105 km

khi người ta té sungthêm 20 người nữa thì tổng cộng có số người là:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đàothì trong một ngày đào được số mét đường là:

35x3=105(m đường)

vậy....

môt team 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương .bạn ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đàothì vào một ngày đào được từng nào mét mương ? ( nút đào của mỗi người như nhau )

một đội nhóm 10 tín đồ trong 1 ngày đào được 35m mương. Ngườita bổ sung thêm đôi mươi bạn nữa cùngđào thì vào một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

một đội nhóm 10 tín đồ trong 1 ngày thì đào được 35m mương. Người ta bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương nấc đào của mỗi cá nhân như nhau

Một đôi 10 người trong một ngày đào được 35m mương. fan ta bổ sung thêm đôi mươi bạn nữa cùng đào thì vào trong một ngày đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Một nhóm 10 tín đồ vào một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 tín đồ nữa thuộc đào thì vào một ngày đội kia đào được bao nhiu mét mương ? ( mức đào của mỗi ngườinlỗi nhau)

Một nhóm 10 fan trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm trăng tròn fan nữa thuộc đào thì trong một ngày nhóm kia đào được bao nhiêu mết mương?(Mức đào của mọi cá nhân nlỗi nhau)

Một nhóm 10 bạn trong một ngày đào được 35m nương. Nếu bổ sung thêm 20 tín đồ nữa cùng đào thì trong một ngày team kia đào được bao nhiêu mét mương? (nấc đào của một fan nhỏng nhau)

một tổ 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương .bạn ta bổ sung cập nhật trăng tròn bạn nữa cùng đào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương ?( mực đào mỗi người hệt nhau )

Có 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung thêm trăng tròn bạn nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được bao nhiêu m mương ? ( Mức đào của mỗi người đồng nhất. )

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *