Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một gia đình gồm bố mẹ và hai con


Một mái ấm gia đình bao gồm bố, người mẹ cùng nhị nhỏ ( 4 tín đồ ), trung bình các khoản thu nhập hằng mon là 2 000 000 đồng một bạn. Nếu gia đình kia bao gồm thêm 1 nhỏ nữa thì trung bình thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm xuống bao nhiêu chi phí, hiểu được tổng thu nhập cá nhân của gia đình ko nỗ lực đổi?


*

Tổng các khoản thu nhập của cả gia đình đó trong một tháng là:

2 000 000 . 4 = 8 000 000 (đồng)

Nếu bao gồm thêm 1 tín đồ nữa thì cả mái ấm gia đình có số fan là:

4 + 1 = 5 (người)

Nếu mái ấm gia đình có 5 fan thì trung bình thu nhập cá nhân hàng tháng là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Vậy trung bình thu nhập hàng tháng bị giảm sút giả dụ tất cả thêm 1 nhỏ là:

2 000 000 - 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng1.Một gia đình có tía, mẹ và hai bé (4 người), trung bình các khoản thu nhập hằng tháng là 2 000 000 đồng một fan. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì trung bình thu nhập hằng mon của mỗi người bị sụt giảm từng nào chi phí, biết rằng tổng thu nhập của gia đình ko gắng đổi?


tóm tắt

2000000 đồng : 1 bạn >4fan ;...đồng ?

? đồng :1 người >5bạn :..dong ?

1 người bị sút từng nào tiền?

giải

tổng số tiền thu hoạch của mái ấm gia đình đó là:

2000000x4=8000000(dong)

Khi bao gồm thêm1 người thì bình thu nhập hàng tháng của mỗi người là :

8000000:5=1600000(dong)

mỗi cá nhân bị giảm đi số tiền là :

2000000-1600000=400000(dong)

đáp số:400000dong


Một mái ấm gia đình gồm cha, bà mẹ cùng hai bé (4 người), trung bình thu nhập cá nhân hàng tháng là 2 000 000 đồng một tín đồ. ví như gia đình kia gồm thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập hằng mon của mọi người bị giảm sút bao nhiêu chi phí, biết rằng tổng thu nhập của mái ấm gia đình ko cố đổi?


Tổngthu nhập cá nhân các tháng của tất cả bên là2000000 . 4 = 8000000 (đồng)

Nếu thêm mộtbé nữa, trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân là

8000000: 5 = 1600000 (đồng)

Vậy trung bình thu nhập cá nhân các tháng của mọi người bị giảm đi

2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)


Một mái ấm gia đình bao gồm cha,bà bầu cùng hai bé (4 người),trung bình thu nhập hằng mon là 2 000 000 đồng một người.Nếu gia đình kia bao gồm thêm một bé nữa thì trung bình thu nhập hằng mon của mỗi cá nhân bị giảm xuống từng nào chi phí,hiểu được tổng các khoản thu nhập của mái ấm gia đình không biến hóa ?


Tổng các khoản thu nhập của cả gia đình là :

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Nếu bao gồm thêm một người nhỏ nữa thì bình quân thu nhập của cả mái ấm gia đình là :

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Số chi phí thu nhập trung bình của cả mái ấm gia đình là :

2 000 000 - 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số : 400 000 đồng

Các các bạn k đúng cho mik nhé


,bình+quân+thu+nhập+hằng+tháng+là+2+000+000+đồng+một+người.Nếu+gia+đình+đó+có+thêm+một+con+nữa+thì+bình+quân+thu+nhập+hằng+tháng+của+mỗi+người+bị+giảm+đi+bao...">

Xem thêm: Mbps Là Gì? Nên Chọn Gói Cước Wifi Nào Để Sử Dụng Nhạc 320Kbps Là Gì

Một mái ấm gia đình tất cả bố,bà bầu với nhị bé,bình quân thu nhập cá nhân hằng mon là 2 000 000 đồng một fan.Nếu mái ấm gia đình đó tất cả thêm một bé nữa thì trung bình thu nhập hằng tháng của mỗi cá nhân bị giảm sút bao nhiêu tiền,biết rằng tổng thu nhập cá nhân của mái ấm gia đình ko nắm đổi?


Phan Nhat Minh

Tổng thu nhập cá nhân các tháng của tất cả công ty là :

2000000 . 4 = 8000000 (đồng)Nếu thêm 1 nhỏ nữa, trung bình thu nhập hàng tháng của mọi cá nhân là 8000000 : 5 = 1600000 (đồng)Vậy bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của mọi cá nhân bị giảm sút 2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)


Tổngthu nhập các tháng của cả nhà là2000000 . 4 = 8000000 (đồng)

Nếu thêm 1 con nữa, bình quân các khoản thu nhập mỗi tháng của mỗi người là

8000000: 5 = 1600000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập hàng tháng của mọi người bị bớt đi

2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)


Tổng thu nhập cá nhân của tất cả gia đình đó vào một tháng là:

2 000 000 . 4 = 8 000 000 (đồng)

Nếu có thêm 1 tín đồ nữa thì cả gia đình bao gồm số người là:

4 + 1 = 5 (người)

Nếu gia đình gồm 5 người thì trung bình thu nhập các tháng là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập cá nhân các tháng bị sụt giảm nếu như bao gồm thêm 1 con là:

2 000 000 - 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng


Một mái ấm gia đình có tía, chị em với 2 nhỏ (4 người), bình quân các khoản thu nhập hằng tháng là 2 000 000 đồng một tín đồ. Nếu mái ấm gia đình bao gồm thêm 1 bé nữa thì bình quân thu nhập cá nhân hằng tháng của mọi cá nhân bị giảm xuống từng nào tiền, hiểu được tổng thu nhập của gia đình không cố đổi?


Số chi phí thu hoạch của cả gia đình là

2 000 000x4= 8 000 000(đồng)

Số tín đồ hiện nay tất cả vào gia đình là

4+1=5(người)

Bình quân thu nhập cá nhân của mọi người trong mái ấm gia đình là

8 000 000:5= 1 600 000(đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi cá nhân vào gia đình bị giảm đi số chi phí là

2 000 000- 1 600 000= 400 000(đồng)

Đáp số: 400 000đồng


một mái ấm gia đình bao gồm phụ huynh với 2 nhỏ (4 người) trung bình thu nhập cá nhân hằng mon là 800 000 đồng một fan trường hợp gia đình đó có thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập cá nhân hằng mon của mỗi người bị sụt giảm bao nhiêu chi phí hiểu được tổng thu nhập cá nhân của mái ấm gia đình ko biến hóa ?


nếu gia đình có 1 người mà lại tổng các khoản thu nhập hằng tháng ko đổithì tổng thu nhập hằng tháng là:

800 000 * 4= 3200000(đồng)

nêu gia đình thêm một con cơ mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân các khoản thu nhập hằng mon mọi cá nhân là:

3200000:5=640 000(đồng)

trung bình thu nhập hằng thang của mỗi cá nhân giảm đi số chi phí là:

800000-640000=160000(đồng)

đáp số :160000 đồng

ủng hộ nha


Một gia đình có ba, mẹ và nhị bé ( 4 fan ) , trung bình các khoản thu nhập hằng mon là 2 000 000 đồng 1 fan . Nếu gia đình gồm thêm 1 nhỏ nữa thì binhfb quân các khoản thu nhập hằng mon của mọi cá nhân bị giảm đi bao nhiêu chi phí , biết rằng tổng thu nhập của mái ấm gia đình không đổi khác ?


Một gia đình tất cả tía, người mẹ với nhị nhỏ (4 người), trung bình thu nhập cá nhân hằng tháng là 2 000 000 đồng một bạn. Nếu gia đình kia thêm 1 con nữa thì trung bình các khoản thu nhập hằng mon của côn trùng fan bị sút từng nào chi phí, biết rằng tổng các khoản thu nhập ko thế đổi?


Tóm tắt

4 người: trung bình thu nhập cá nhân 800 000 đồng mỗi người

(4 +1) người: trung bình các khoản thu nhập …? đồng mỗi người

Số tín đồ trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng các khoản thu nhập các tháng của mái ấm gia đình (4 người) là:

2000000 × 4 = 8000000 (đồng)

Bình quân các khoản thu nhập hàng tháng của một bạn lúc gia đình có thêm 1 con là:

8000000 : 5= 1600000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân các tháng của một fan bị giảm Lúc mái ấm gia đình tất cả thêm con:

2000000 – 1600000 = 400000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng


Một gia đình tất cả bố, bà mẹ và nhị con (4 người), trung bình các khoản thu nhập hằng mon là 800 000 đồng một tín đồ. Nếu mái ấm gia đình kia gồm thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm xuống bao nhiêu chi phí, hiểu được tổng các khoản thu nhập hằng tháng của mái ấm gia đình không thay đổi ?

góp mk nha


TỔNG THU NHẬPhường CỦA MỌI NGƯỜI HÀNG THÁNG LÀ:

800 000 x 4 = ? ( ĐỒNG )

NẾU THÊM 1 CON NỮA, BÌNH QUÂN THU NHẬPhường CỦA MỖI THÁNG LÀ:

LẤY KẾT QUẢ CỦA 800 000 x 4 : 5 = ? ( ĐỒNG )

BÌNH QUÂN THU NHẬP CỦA MỖI THÁNG GIẢM ĐI LÀ:

800 000 - KẾT QUẢ CỦA 800 000 x 4 : 5 = ? ( ĐỒNG )


TỔNG THU NHẬP.. CỦA CẢ NHÀ HÀNG THÁNG LÀ

800 000 x 4 = ? ( ĐỒNG )

NẾU THÊM 1 CON NỮA, BÌNH QUÂN THU NHẬP CỦA MỖI THÁNG LÀ

LẤY KẾT QUẢ CỦA 800 000 x 4 : 5 = ? ( ĐỒNG )BÌNH QUÂN THU NHẬPhường. CỦA MỖI THÁNG GIẢM ĐI LÀ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *