Home/ Môn học/Toán/3. Một hình lập phương được chế tạo ra vì 8 kăn năn gỗ hình lập phương thơm cạnh 1cm cùng một hình lập phương không giống được tạo vị 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1centimet. H

Bạn đang xem: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ

3. Một hình lập pmùi hương được chế tác do 8 khối hận gỗ hình lập phương thơm cạnh 1cm và một hình lập phương thơm không giống được tạo thành vị 27 kăn năn gỗ hình lập pmùi hương cạnh 1cm. H


3. Một hình lập phương được chế tác bởi 8 kân hận mộc hình lập phương thơm cạnh 1centimet với một hình lập phương khác được tạo do 27 khối hận gỗ hình lập phương thơm cạnh 1centimet. Hỏi rất có thể xếp toàn bộ các khối hận gỗ của nhị hình lập pmùi hương trên thành một hình lập phương thơm new không?


Xem thêm: Nêu Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Thiên Nhiên Châu Á ? Nêu Thuận Lợi Khó Khăn Của Thiên Nhiên Châu Á

*

Các khối hận gỗ của hình lập phương là :27 + 8 = 35Để xếp hình lập phương cạnh 4 cm thì nên cần số khối gỗ là :4 x 4 x 4 = 64 ( kân hận gỗ)Vậy bao gồm 35 kân hận gỗ thì chẳng thể xếp thành hình lập phương thơm mới được


*

Đáp án:

Giải say mê các bước giải:

Lời giải:

Thể tích của một khối hận mộc hình lập pmùi hương cạnh 1centimet là:

1×1×1=1" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1×1×1=11×1×1=1 (cm3)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(cm3)(cm3)

Thể tích hình lập phương thơm được chế tác vày 8 khối hận gỗ là 8cm3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">cm3cm3

Thể tích hình lập phương thơm được tạo ra vị 27 kân hận cội là 27cm3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">cm3cm3

Vậy thể tích của hình xếp vì chưng hai hình lập pmùi hương trên là:

8+27=35" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">8+27=358+27=35 (cm3)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(cm3)(cm3)

Do thể tích hình lập phương= Cạnh×" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">××Cạnh×" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">××Cạnh

Mà 35 thì không bóc tách được các thành tích của 3 số giống như nhau.

Vậy tất yêu xếp toàn bộ những khối mộc của nhì hình lập pmùi hương bên trên thành một hình lập pmùi hương.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *