Hãy nhập thắc mắc của khách hàng, aviarus-21.com sẽ tìm mọi thắc mắc gồm sẵn cho mình. Nếu ko vừa lòng cùng với những câutrả lời tất cả sẵn, bạn hãy sản xuất câu hỏi bắt đầu.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chu viMột khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m , chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 5m . Hỏi diện tích khu đất nền là từng nào đề-ca- mét- vuông
nửa chu vi khu đất Hcông nhân là :

150 : 2 = 75 ( m )

chiều dài khu đất Hcông nhân là :

( 75 + 5 ) : 2 = 40 ( m )

chiều rộng lớn khu đất nền Hcông nhân là :

75 - 40 = 35 ( m )

diện tích khu đất nền Hcông nhân là :

40 x 35 = 1400 mét vuông ) = 14 dam

Đáp số : 14 damNửa chu vi của khu đất hình chữ nhậtlà :

150 : 2 = 75 ( m )

Chiều dài khu đất nền hình chữ nhật là :

( 75 + 5 ) : 2 = 40 ( m )

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

75 - 40 = 35 ( m )

Diện tích khu đất hình chữ nhật là :

40 x 35 = 1400 ( m(^2))

Đáp số : 1400(m^2)

k mk nha ĐỗHoàng Minch HảiGiải

nữa chu vi hình chữ nhật là

150 : 2 = 75 (m)

chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

(75 + 5) : 2 = 40 (m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

75 - 40 = 35 (m)

diện tích hình chữ nhật là :

40 x 35 = 1400 (m2)

Đổi : 1400 m2= 14 dam2

đáp số : 14 dam2


Nửa chu vi khu đất là:

150:2=75(m)

Chiều nhiều năm khu đất là:

(75+5):2=40(m)

Chiều rộng khu đất nền là:

75-40=35(m)

Diện tích khu đất nền là:

40x35=1400(m2)

Đổi 1400m2= 14dam2

Đáp số: 14dam2

tk nhé


Nửa chu vi khu đất là

150:2=75(m)

Chiều dài khu đất là

(75+5):2=40(m)

Chiều rộng khu đất nền là

75-40=35(m)

Diện tích khu đất nền là

40x35=1400(m2)

1400m2=14 dam

Đáp số 14 dam


bai giải;

nửa chu vi là : 150 : 2 = 75 (m)

chiều dài là : ( 75 + 5 ) : 2 = 40 (m)

chiều rộng là : 75 -40 = 35 (m)

diện tích S khu đất nền là : 35 x40 =1400 (m2)

đổi 1400 mét vuông =14 dcm2

đáp số ;14 dcm2


Nửa chu vi khu đất Hcông nhân là:150:2=75(m)Chiều lâu năm khu đất HCN là:(75+5):2=40(m)Chiều rộng khu đất nền Hcông nhân là:75-40=35(m)Diện tích khu đất hình chữ nhật là:40×35=1400(m2)=14dam2Đáp số:/...../

Bài Giải

Nửa chu vi xuất xắc là tổng chiều dài và chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

150:2=75 (m)

Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:

(75+5) :2 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

75-40=35 (m)

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật đó nhiều năm số đề- ca- mét là:

40x35=1400 ( m(^2))

Đổi : 1400 m =14m(^2)

Đáp số:14m(^2)


Dưới đó là một vài thắc mắc rất có thể tương quan cho tới câu hỏi cơ mà các bạn trình lên. cũng có thể trong đó tất cả câu trả lời nhưng chúng ta cần!

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m , chiều dài ra hơn chiều rộng 5m . Hỏi diện tích khu đất là từng nào đề-ca- mét- vuông ?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Tia Tử Ngoại Không Có Tác Dụng Nào Sau Đây ? Tia Tử Ngoại Không Có Tác Dụng Nào Sau Đây


nửa chu vi khu đất nền Hcông nhân là :

150 : 2 = 75 ( m )

chiều lâu năm khu đất HCN là :

( 75 + 5 ) : 2 = 40 ( m )

chiều rộng lớn khu đất nền Hcông nhân là :

75 - 40 = 35 ( m )

diện tích khu đất nền HCN là :

40 x 35 = 1400 mét vuông ) = 14 dam

Đáp số : 14 dam


Nửa chu vi quần thể đấthình chữ nhật là:

150 : 2 = 75 ( m )

Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:

(75 + 5) : 2 = 40 ( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

40 - 5 = 35 ( m )

40 m = 4 dam

35 m = 3,5 dam

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là:

4 * 3,5 = 14 ( dam² )

Đáp số: 14 dam²


Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m , chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 5m . Hỏi diện tích S khu đất là bao nhiêu đề ca mét vuông

Đọc tiếp...


Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là:

150:2=75 (m)

Chiều lâu năm khu đất hình chữ nhật là:

(75+5):2=40 (m)

Chiều rộng lớn khu đất hình chữ nhật là:

75-40=35 (m)

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật đó là:

40×35=1400 (m²)

Đáp số: 1400 m².


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *