Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có

*

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 300m với chiều rộng lớn bằng 2/3D lâu năm.Hỏi diện tích khu đất nền kia bằng từng nào héc-ta?


*

Bài làm

Chiều rộng lớn của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

(300 imesfrac23=200)( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

(300 imes200=60000)( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học giỏi #


*

Chiều rộng khu đất nền là :

(300.frac23=200left(m ight))

Diện tích khu đất nền là :

300 . 200 = 60 000 ( m2)

60 000 m2= 6 ha#Kỳ Nhi


chiều rộng lớn là

300:3x2 = 200m

diện tích khu vực đất:

300x200=60000m

60000m=600hm

Đ/S: 600hm

bản thân lớp 6 rồi đề xuất bài này ez lắm:))

chúc bạn làm việc tốt


Chiều rộng là: 300x2/3=200(m)

Diện tích khu đất là: 300x200=60000(m2)=6ha

ĐS:6ha

k giùm mk nha. Chúc bn hok xuất sắc -.-


Chiều rộng của mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha


Xem thêm: Phần Mềm Eview Là Gì ? Các Bước Tiến Hành Phân Tích Bằng Eviews

Bài làm

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học giỏi #


Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 300m cùng chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích S khu đất nền kia bằng từng nào héc-ta?


một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 300m cùng chiều rộng bởi 2/3D nhiều năm.Hỏi diện tích khu đất kia bởi từng nào héc-ta ?


Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 300m và chiều rộng lớn bởi 2/3D dài. Hỏi diện tích khu đất nền kia bởi bao nhiêu héc-ta ?


Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 360m và chiều rộng lớn bởi 2 3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất nền đó từng nào héc ta


một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 300m và chiều rộng lớn bởi 2/3D nhiều năm .Hỏi diện tích khu đất nền đó bởi bao nhiêu héc-ta


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 200 m. Chiều rộng lớn bằng 3/4D dài.

hỏi diện tích khu đất nền đó= từng nào héc ta


một khu đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 200m,chiều rộng bởi 3/4 chiềunhiều năm.hỏi diện tích khu đất kia bằng bao nhiêu mét vuông,bởi từng nào héc-ta?


Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 3,5km, chiều rộng bởi (dfrac47)chiều dài.Hỏidiện tích S vùng đồi núi đó là bao nhiêu héc-ta ?


Một khu đất bao gồm chiều lâu năm là 360m cùng chiều rộng bởi 2/3D nhiều năm.Hỏi diện tích S khu đất nền đó bởi từng nào héc-ta?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *