*

Một mhình họa vườn hình clỗi nhật có chu vi 523m . Biết chiều rộng lớn bằng 3 / 4D lâu năm . Tính diện tích S mảnh vườn cửa bạn


*

Nua chu vi mhình họa vườn :

523 : 2 = 261,5 ( m )

Tổng số phần đều bằng nhau :

3 + 4 = 7 ( phần )

Giá trị 1 phần :

261,5 : 7 = 37 ( m ) < công dụng này vẫn được thiết kế tròn đến phần nguyên ổn >

Chiều dài mhình ảnh vườn cửa :

37 x 4 = 148 ( m )

Chiều rộng mhình họa sân vườn :

37 x 3 = 111 ( m )

Diện tích mhình họa vườn cửa :

111 x 148 = 16429 ( m2 )

đ/s : ...

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật


*

nua chu vi hcn la : 532:2=266(m)

(ve sầu so vì chưng )

theo de bai tong so phan bang nhau la:3+4=7 (phan)

chieu dẻo la :(266:7)*4=152(m)

chieu rong la:266-152=114(m)

dien h manh vuon la:152*114=17328(m2)


Nửa chu vi là :

523 : 2 = 261,5 ( m)

Chiều nhiều năm là :

261,5 x ba phần tư = 196,125 (m)

Chiều rộng lớn là :

261,5 - 196,125 = 65,375 (m)

Diện tích mãnh sân vườn là :

196,125 x 65,375 = 12821,67 (m)

mình nhé


Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi mhình ảnh vườn hình vuông 45 m , chiều rộng lớn bởi 2/3D dài .tính diện tích môĩ mảnh vườn .


một mhình ảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 84m,chiều rộng bằng 3/4chiều nhiều năm. tính diện tích S mhình ảnh vườn kia.


Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 36m . Biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 48m. Tính diện tích S mhình họa vườn cửa kia.

Xem thêm:


Một mhình họa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chu vi 144m, 3/4 chiều rộng lớn bởi 3/5 chiều lâu năm. Tính diện tích mảnh vườn cửa kia.


Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi mảnh vườn cửa hình vuông cạnh 48m, chiều rộng lớn kỉm chiều dài 4m. Tính diện tích mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật đó.


Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật có chu vi bởi 240m chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều lâu năm. Tính diện tích mảnh sân vườn đó

Một mhình họa vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm 1đôi mươi m, chiều rộng bởi 2/3chiều dài. Tính chu vi và mặc tích mảnh sân vườn đó


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bởi 3/5chiều dài

a,Tính chu vi mảnh vườn đó

b,Tính diện tích S mảnh vườn đó


GIÚP.. MÌNH VỚI CÁC BẠN MÌNH CẦN GẤPhường :(Một mhình ảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi là 36 m. Chiều rộng lớn bằng45chiều lâu năm.Tính diện tích S mhình ảnh sân vườn kia.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *