Câu hỏi :

Một bạn cận thị có khoảng nhìn được rõ tự 12,5 cm mang lại 50 centimet. lúc treo kính (treo gần kề mắt) chữa tật của mắt để Khi nhìn thứ nghỉ ngơi vô rất mà mắt ko thay đổi, bạn này nhìn thấy được rõ được các đồ gia dụng đặt sớm nhất giải pháp mắt


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *