Câu trả lời được tuyệt đối đựng ban bố đúng mực với an toàn, được xác nhận hoặc trả lời bởi vì những chuyên gia, giáo viên số 1 của Shop chúng tôi.


Bạn đang xem: Một người đi xe máy trong 3 giờ

*

Đáp án:

$=40,3km.$

Giải ham mê các bước giải:

Tổng khoảng thời gian fan này đã đi:

$2+3=5(giờ)$

3 giờ đầu đi được:

$40,5×3=121,5(km)$

2 tiếng sau đi được:

$40×2=80(km)$

Trung bình mỗi giờ đồng hồ fan kia đi được:

$(121,5+80):5=40,3(km)$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Cần Trô Là Gì - Giải Mã Hiện Tượng Mr Cần Trô”


*

*

*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

thời gian xe cộ sản phẩm công nghệ đã đi là :

3 +2 = 5 giờ

2+3=5(giờ)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=5(giờ)2+3=5 giờ

tía tiếng đầu đi được là:

40,5×3=121,5(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40,5×3=121,5 km

hai giờ sau đi được là:

40×2=80(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40×2=80(km)40×2=80 km

trung bình từng giờ xe cộ sản phẩm đi được là

(121,5+80):5=40,3(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(121,5+80):5=40,3km

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *