Câu hỏi :

Một tín đồ viễn thị bao gồm điểm cực cận phương pháp đôi mắt 50(cm), khi treo kính tất cả độ tụ 1(đp), kính đeo giáp đôi mắt, người này sẽ nhìn thấy rõ được các trang bị gần nhất giải pháp mắt:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *