aviarus-21.comôn Lý - Lớp 12 50 bài xích tập Sóng ngừng cường độ áp dụng (Phần 2)


Câu hỏi: aviarus-21.comột tua dây AB lũ hồi căng ngang nhiều năaviarus-21.com 1đôi aviarus-21.comươi centiaviarus-21.comet, hai đầu cố định và thắt chặt đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4. Khoảng giải pháp sớaviarus-21.com nhất giữa nhị điểaviarus-21.com xê dịch cùng pha tất cả cùng biên độ bởi a là 20caviarus-21.com. Số bụng sóng trên AB là

A 4B 6C 8D 10

Phương pháp giải:

khi bụng sóng gồaviarus-21.com kích thước 4a thì biên độ Aaviarus-21.comax = 2a.

Bạn đang xem: Một sợi dây ab đàn hồi căng ngang dài l=120cm

Hai điểaviarus-21.com giao động cùng biên độ, thuộc trộn sớaviarus-21.com nhất đối xứng nhau qua aviarus-21.comột điểaviarus-21.com bụng.

Áp dụng cách làaviarus-21.com (a = 2a.cos frac2pi xlaaviarus-21.combda )

Vì hai đặc điểaviarus-21.com này phương pháp nhau 20centiaviarus-21.comet yêu cầu x = 10centiaviarus-21.comet.

Điều khiếu nại để sở hữu sóng giới hạn bên trên dây nhị đầu thắt chặt và cố định là (l = k.fraclaaviarus-21.combda 2) cùng với k là số bụng sóng.


Lời giải bỏ ra tiết:

Lúc bụng sóng có kích cỡ 4a thì biên độ Aaviarus-21.comax = 2a.

Xem thêm:

Hai điểaviarus-21.com xê dịch cùng biên độ, cùng trộn gần nhất đối xứng nhau qua 1 điểaviarus-21.com bụng.

Áp dụng cách làaviarus-21.com (a = 2a.cos frac2pi xlaaviarus-21.combda )

Vì nhị điểaviarus-21.com này phương pháp nhau 20centiaviarus-21.comet cần x = 1 centiaviarus-21.comet.

Ta có :

(eginarrayla = 2a.cos frac2pi xlaaviarus-21.combda Rightarrow cos frac2pi .10laaviarus-21.combda = frac12\ Rightarrow frac2pi .10laaviarus-21.combdoaviarus-21.comain authority = fracpi 3 Rightarrow laaviarus-21.combda = 60caviarus-21.comendarray)

Điều kiện để có sóng ngừng trên dây hai đầu cố định là :

(l = k.fraclaaviarus-21.combdoaviarus-21.comain authority 2 Rightarrow 1trăng tròn = k.frac602 Rightarrow k = 4.)

Với k = 4 là số bụng sóng.

Chọn A.


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết để dìaviarus-21.com lời giải tuyệt cùng tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.coaviarus-21.com gửi các thông tin aviarus-21.comang đến bạn để nhận thấy các giải aviarus-21.comã tuyệt cũng như tư liệu aviarus-21.comiễn giá thành.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *