Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một sợi dây căng giữa nhì điểm cố định giải pháp nhau 75 cm. Người ta tạo ra sóng giới hạn bên trên dây. Hai tần số ngay gần nhau độc nhất vô nhị thuộc tạo nên sóng dừng bên trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

A.quý khách hàng đang xem: Một tua dây căng giữa hai điểm cố định giải pháp nhau 75cm 75 m/s.

Bạn đang xem: Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.

Một tua dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 centimet. Người ta tạo ra sóng giới hạn trên dây. Hai tần số ngay sát nhau tuyệt nhất cùng tạo thành sóng dừng bên trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng bên trên dây đó bằng:

A. 75 m/s.

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.


*

Đáp án A

+ Hai tần số tiếp tục bên trên dây mang đến sóng giới hạn, tương xứng với sóng dừng ra đời trên dây cùng với n với n+1bó sóng. Ta có:


*

Một tua dây căng thân nhị điểm thắt chặt và cố định phương pháp nhau 75 cm. Người ta tạo thành sóng dừng trên dây. Hai tần số sát nhau độc nhất thuộc tạo nên sóng ngừng bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây kia bằng:

A. 75 m/s.

B. 300 m/s.

C. 225 m/s.

D. 7,5 m/s.

Đáp án A

+ Hai tần số thường xuyên bên trên dây mang lại sóng dừng, khớp ứng với sóng ngừng có mặt bên trên dây cùng với n với n+1bó sóng. Ta có:

l = n v 2 f n l = ( n + 1 ) v 2 f n + 1 ⇒ f n = n v 2 l f n + 1 = ( n + 1 ) v 2 l

⇒ f n + 1 - f n = v 2 l = f 0 = 200 - 150 = 50 Hz ⇒ v = 75 m / s .

vớif0là tần số nhỏ dại duy nhất tạo ra sóng dừng bên trên dây (tương xứng với một bó sóng).

Người ta sinh sản sóng ngừng bên trên một tua dây căng giữa hai điểm cố định bí quyết nhau 75 centimet. Hai tần số ngay gần nhau duy nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

B.

Xem thêm: Capital Structure Là Gì - Cơ Cấu Nguồn Vốn (Capital Structure) Là Gì

300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s

Người ta chế tạo ra sóng giới hạn trên một tua dây căng thân nhì điểm thắt chặt và cố định biện pháp nhau 75 cm. Hai tần số ngay sát nhau tốt nhất cùng tạo ra sóng dừng bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 225 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s

Đáp án C

Sóng giới hạn trên dây có nhì đầu cố định và thắt chặt gồm tần số f = n v 21

Theo bài ra ta có ( n + 1 ) v 21 - n v 21 = 200 - 150 → v 21 = 50

→ tốc độ truyền sóng bên trên dây là v = 50.2l = 50.2.0,75 = 75 m/s.

Người ta chế tạo sóng ngừng bên trên một tua dây căng thân hai điểm cố định biện pháp nhau 75 cm. Hai tần số gần nhau độc nhất thuộc tạo nên sóng dừng trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 50 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 225 m/s

Người ta tạo thành sóng dừng bên trên một sợi dây căng thân 2 điểm thắt chặt và cố định. Hai tần số ngay sát nhau độc nhất cùng tạo ra sóng ngừng bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Tần số nhỏ duy nhất tạo ra sóng giới hạn bên trên dây kia là

A. 50 Hz

B.125 Hz

C.75 Hz

D.100 Hz

Một sợi dây căng thân hai điểm cố định biện pháp nhau 75 cm. Người ta tạo thành sóng dừng trên dây. Hai tần số sát nhau duy nhất thuộc tạo nên sóng giới hạn bên trên dây là 150Hz và 200Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây kia bằng.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 5 m/s

Một gai dây căng thân nhị điểm thắt chặt và cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo thành sóng dừng bên trên dây. Hai tần số sát nhau duy nhất cùng tạo thành sóng ngừng bên trên dây là 150Hz cùng 200Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây kia bởi.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 5 m/s

Người ta sản xuất sóng giới hạn trên một gai dây căng giữa 2 điểm thắt chặt và cố định. Hai tần số gần nhau độc nhất cùng tạo thành sóng ngừng bên trên dây là 525 Hz với 600 Hz. Tần số bé dại tuyệt nhất tạo thành sóng dừng trên dây đó là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *