Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m, chiều rộng bởi một phần hai chiều lâu năm.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

a/tính chu vi và mặc tích thửa ruộng đó

b/cứ 100mét vuông thu hoạch được 50kilogam thóc hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m, chiều rộng lớn bởi 1/2 chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100mét vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


*

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là:

80 x một nửa = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3 200 (m2)

b) Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:

3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ

Ai k mik mik k lại


Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là:

80 x 50% = 40 (m)

a)Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3200 (m2)

b)Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp số : a)3200 m2

b)16 tạ thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi miếng khu đất hình vuông cạnh 54m. Biết chiều rộng thửa ruộng bởi chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật.

b) Người ta thu hoạch thóc bên trên thửa ruộng kia, cđọng 100m2 thì được 50kilogam thóc. Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng kia.


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 80m. Chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều lâu năm, bạn ta cấy lúa bên trên thửa ruộng kia. Cđọng 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc.

Xem thêm: Nhận Biết Tướng Con Gái Cao Số Là Gì, Cắt Nghĩa Hai Chữ “Cao Số” Và Cách Cải Số


Chiều lâu năm thửa ruộng là :

80:(3+5) x 5=50 ( m )

Chiều rộng lớn thửa ruộng là :

80 - 50 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

50 x 30 = 1500 ((m^2))

Trên cả thửa ruộng nhận được số thóc là :

1500 : 100 x 80 = 1200 ( kg )

Đổi 1200 kilogam = 12 tạ

Đáp số : 12 tạ thóc

#phuongmato


một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài là 80m, chiều rộng lớn bởi 50% chiều nhiều năm.

a) tính diện tích S thửa ruộng kia.

b) hiểu được, cứ 100m2thu hoạch được 50kilogam thóc. hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

góp mik gấp cùng với nhé huhu!


a) Chiều rộng là:(80 imesdfrac12=40left(m ight))

Diện tích thửa ruộng:(80 imes40=3200left(m^2 ight))

b) Số thóc thu được:(left(3200 imes50 ight):100=1600left(kg ight)=16left(tạ ight))


Lời giải:

a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 x 40 = 3200 (m²)

b) Số thóc thu hoạch được là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp án: a) 3200m²

b) 16 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m,chiều rộng bởi một nửa chiều dài.

a)Tính diện tích thửa ruộng đó

b)Biết rằng,cđọng 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a) Chiều rộng lớn Hcông nhân là: 80x(frac12)=40 (m)Diện tích Hcông nhân là:80 x 40 = 3200 (m2)b) Trên cả thửa ruộng thu hoạch được số kilogam thóc là: (3200:100) x 50 = 1600 (kg)ĐS: a) 3200 mét vuông b) 1600kilogam thócMk vẫn luôn là fan xuất sắc hihi!


Chiều rộng của thửa ruộng là :

(80 imesfrac12=40)(m)

a) Diện tích của thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) Thu hoạchđược số tạ thóc là :

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg) =16tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m,chiều rộng lớn bằng 1/2 chiều dài

a)Tính diện tích S thửa ruộng đó

b)Biết rằng cđọng 100mét vuông nhận được 50kilogam thóc.Hỏi cả bên trên thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


chiều rộng lớn thửa ruộng là

80 : 2 = 40 ( m )

diện tích thửa ruộng là

80 x 40 = 3200 ( mét vuông )

số kg thóc thu hoạch được là

3200 : 100 x 50 = 1600 ( kilogam )

1600 kg = 16 tạ

đáp số 16 tạ


a.Chiều rộng lớn là : 80:2=40

S là : 40 nhân 80=3200

b.Thu đc số tạ thóc là:3200 chia 100 nhân 50=1600=16 tạ

giùm bản thân nha


tín đồ ta tdragon lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m ,chiều rộng bởi 3/4 chiều dài .tính diện tích thửa ruộng đó hiểu được trung bình cđọng 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc .hỏi bên trên cả thửa ruộng kia bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


tín đồ ta tLong lúa bên trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m ,chiều rộng bằng 3/4 chiều nhiều năm .tính diện tích thửa ruộng kia biết rằng mức độ vừa phải cđọng 100mét vuông thu hoạch được 50kilogam thóc .hỏi bên trên cả thửa ruộng kia bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x 3/4 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

60 x 80 = 4800 ( m2)

Trên thửa ruộng thu hoạch được số kgthóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 ( kg ) = 24 tạ

Đáp số : 24 tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng hcn là:

80 x(frac34)= 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Lập bắt tắt:

100 m vuông : 50kg

4800 m vuông : ? kg

4800 vội vàng 100 số lần là: 4800 : 100 = 48 (lần)

Sốthóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng là:

48 x 50 = 2400 (kg)

Đổi: 2400 kg = 24 tạ

Đáp số:..


giải

chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là

80:4*3=60(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

80*60=4800(m2)

bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu được

4800:100*50=2400(kg)

=24 tạ

đáp số:24 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả cđọc lâu năm 80m, chiều rộng lớn bởi 1 2D dài.

a) Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ đọng 100 m 2 thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng kia bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *