Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

*

một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 26m đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m lòng bé nhiều hơn chiều cao 6m . trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kilogam thóc . hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc bên trên thửa ruộng đó ?


*

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, lòng lớn hơn đáy nhỏ bé 8m , đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100 mét vuông thu8 hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Đáy béo của thửa ruộng lâu năm là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng đó thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang tất cả lòng bé xíu 26m , đáy to hơn đáy nhỏ xíu 8m, đáy bé hơn độ cao 6m. vừa đủ cứ 100mét vuông thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


lòng phệ hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là :

26 - 6 = 20 (m)

diện tích hình thang là :

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của sản phẩm thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*


Bài 1: Đáy nhỏ bé của hình thang là:

26−8=18(m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12(m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264(m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12(kg)

Đổi186,12kg=1,8612tạ

Đáp án:1,8612tạ


một thửa ruộng hình thang có lòng nhỏ nhắn 26m , đáy lớn hơn lòng nhỏ xíu 8m , lòng nhỏ nhiều hơn chiều cao 6 m . Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó.


Đáy phệ là : 26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao là : 26 - 6 = trăng tròn ( m )

Diện tích thử ruộng là : ( 34 + 26 ) x trăng tròn : 2 = 600 m vuông

Thu hoạch được số kg bên trên thửa ruộng là : 600 : 100 x 70,5 = 432 ( kg )

Đ/s .............

mink nghĩ vậy


Bài 1: Đáy nhỏ bé của hình thang là:

26−8=18(m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12(m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264(m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12(kg)

Đổi186,12kg=1,8612tạ

Đáp án:1,8612tạ


một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m,đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m,đáy béhơn chiều cao 6m. Trung bình cyws 100m2thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc trên thửa ruộng đó?


Xem thêm: 1️⃣"Chỉnh Sửa Video" Download Wondershare Filmora X Tanpa Watermark 2020

Độ lâu năm đáy phệ là : 26 + 8 = 34 (m)Độ lâu năm chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m)Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). trăng tròn : 2 = 600 ()Thu hoạch được số kilogam thóc trên thửa ruộng chính là : 70,5 * 6 = 423 (kg)Đáp số: 423 kg


lòng lớncủa thửa ruộng hình thang là:

26+8=34(m)

độ cao của thửa ruộng hình thang là:

26 - 6=đôi mươi ( m )

diện tích S của thửa ruộng hình thang là:

( 34 + 26) x 20 ): 2=600 ( m2)

thu hoạch được số thóc bên trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5=423( kg)

đáp số : 423 kg thóc


Đáy béo hinc thang là:26+8=34(m)

Chiều cao hinch thang là:26-6=20(m)

Diện tích hình thang là:(26+34)x20:2=600(m2)

Thu hoạch được là:600:100x70,5=423(kg)

Đáp số:423 kilogam thóc


Một thửa ruộng hìnhthang bao gồm lòng bé bỏng 26m , đáy to hơn lòng bé 8m ,đáy bé thêm hơn chiều cao 6m . Trung bình cđọng 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc . Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng ?


Đáy bự của thửa ruộnghình thang đó là:

26+8=34(m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:

26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là:

( 34+26)x20:2=600(m2)

Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

600:100x70.5=423(kg)

Đáp số:423 kg


Đáy lớn của thửa ruộnghình thang đó là:

26+8=34(m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:

26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang kia là:

( 34+26)x20:2=600(m2)

Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

600:100x70.5=423(kg)

Đáp số:423 kg


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ xíu 26m , lòng to hơn đáy bé bỏng 8m, đáy bé hơn độ cao 6m. Trung bình cđọng 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc bên trên thửa ruoongj đó? 

Làm nkhô nóng với đúng mk k cho


giải

đáy lớncủa thửa ruộng hình thang sẽ là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là:

26 - 6 = đôi mươi ( m )

Vậy diện tích thửa ruộng hình thang là :

(26 + 34 ) * đôi mươi : 2 = 600 ( m2)

Trên thửa ruộng hình thang kia fan ta thu được số kg là :

600 : 100 * 70, 5 = 423 ( kg )

Đáp số : 423


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ xíu 26m, lòng lớn hơn đáy bé xíu 8m, lòng bé thêm hơn chiều cao 6m. Trung bình cđọng 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?


lòng lớn thửa ruộng là 26+8=34

độ cao.................là 26-6=20

DT ...........................là (34+26)*20/2=600

thu hoạch....................600/100*70,5=423

tk m nhé


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé nhỏ 26m, đáy to hơn lòng nhỏ nhắn 8m, đáybé nhiều hơn chiều cao 6m. Trung bình cđọng 100m2thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi ruộng kia thuhoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Độ nhiều năm đáy béo là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

26 - 6 = 20 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

( 26 + 34 ) x trăng tròn : 2 = 600 ( m2)

Thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đổi 423 kilogam = 4,23 tạ

Đáp số : 4,23 tạ thóc


Đáy Khủng :

36 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng :

26 - 6 = 30 ( m )

Diện tích :

( 26 + 34 ) x 20 : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng thu hoạch được số tạ là :

600 : 100 x 70.5 = 423 ( kg )

Đổi 423 kilogam = 4.23 tạ


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m, lòng to hơn lòng bé 8m, đáybé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100m2thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng kia thuhoạch được từng nào tạ thóc?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *