Một vật giao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của trang bị Khi qua vị trí cân đối là (62,8cm/s) và tốc độ tại phần biên là (2m/s^2). Lấy (pi ^2 = 10) . Biên độ cùng chu kì giao động của đồ dùng theo thứ tự là:


Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox

+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc rất đại: (v_ mmax = omega A)

+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc rất đại: (a_max = omega ^2A)

+ Vận dụng mọt liên hệ thân tần số góc cùng chu kì dao động: (T = dfrac2pi omega )


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Iserror Là Hàm Iserror Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Iserror Trong Excel

*

*

Hai trang bị (M_1) cùng (M_2) dao động điều hòa cùng tần số. Hình mặt là đồ dùng thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ (x) của (M_1) với vận tốc (v_2) của (M_2) theo thời gian t. Hai xê dịch của (M_1) với (M_2) lệch pha nhau:

*


Một nhỏ nhấp lên xuống lốc xoáy đang giao động ổn định. Hình mặt là thiết bị thị màn trình diễn sự nhờ vào của rượu cồn năng ( mW_d) của con rung lắc theo thời hạn (t). Biết (t_3 - t_2 = 0,25s). Giá trị của (t_4 - t_1) là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *