nationwide* tính từ bỏ, adv- khắp cả nước; toàn quốc= to launch a nationwide guerilla+phát động trận chiến tranh du kích bên trên mọi cả nước= anti-government leaflets were diffused nationwide+truyền đơn kháng chính phủ nước nhà được phổ biến khắp cả nước


nationwide trên aviarus-21.cometnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » - Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/Inter: -adj » -nationwide adv Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/ Khắp cả nước; VN.: to launch a nationwide guerilla — phạt động trận đánh tnhãi ranh du kích bên trên khắp cả nước: anti-government leaflets were diffused nationwide — truyền 1-1 chống cơ quan chỉ đạo của chính phủ được thịnh hành khắp cả nướcInter: -ref » -Inter: R:FVD » PCategory: Thể loại:Tính tự tiếng Anh - Translation: en » nationwideTranslation: es » nationwideTranslation: et » nationwideTranslation: fi » nationwideTranslation: fr » nationwideTranslation: hu » nationwideTranslation: it » nationwideTranslation: ja » nationwideTranslation: kn » nationwideTranslation: ko » nationwideTranslation: mg » nationwideTranslation: my » nationwideTranslation: pl » nationwideTranslation: zh » nationwide


Liên quan mang lại từ:naticenatice grassesnåtidnatifnåtildagsnationnation-widenationalNational accountsnational assistanceNational bargainingNational Bureau for Economic ResearchNational debtNational Economic Development Council (NEDC)National Enterprise Board (NEB)National Girobanknational guardnational health seraviarus-21.comceNational incomeNational income accountingNational Income IdentitiesNational Institute for Economic and Social Researchnational insuranceNational Insurance ContributionsNational Insurance FundNational Labor Relation Actnational parkNational productNational Retìm kiếm Development CorporationNational Saaviarus-21.comng Banknational seraviarus-21.comcenational trustnational-socialismenational-socialisteNationalbewußtseinNationalcharakternationaleNationaleinkommenNationalfeiertagNationalflaggeNationalgefühlNationalgerichtNationalhymnenationalisationnationalisenationalisednationalisernationalisesnationalisierennationalisingnationalismnationalismeNationalismusnationalistnationalistenationalistischNationalitätNationalitätenrestaurantNationalitätenstaatnationalité
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *