Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nếu cần sử dụng 1 tấn khoai phong cất 20% tinch bột thì thu được bao nhiêu kilogam glucozơ? Biết công suất pứ đọng là 70%.

Bạn đang xem: Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20 tinh bột

A.160,55kg

B.150,64kg

C.155,56kg

D.165,65kg


*

*

⇒ Chọn C.


Thuỷ phân 1 kilogam khoai vệ có chứa 20% tinc bột trong môi trường axit. Nếu công suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ chiếm được là nhiêu?

A.166,67g

B.200g

C.150g

D.1000g


Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kilogam khoai nghiêm đựng 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

A.162g

B.180g

C.81g

D.90g


Để cung cấp đường glucozơ, fan ta đi trường đoản cú tinc bột dựa vào phương trình hoá học tập của bội phản ứng sau

C 6 H 10 O 5 n +n H 2 O → axit n C 6 H 12 O 6

Biết công suất của quy trình là 80%.

Tính lượng glucozơ thu được từ một tấn tinch bột

Để thu được một tấn glucozơ nên bao nhiêu tấn tinc bột ?


lúc thuỷ phân 1 kilogam bột gạo bao gồm 80% tinch bột, thì trọng lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết hiệu suất phản bội ứng là 100%.

Xem thêm: Clo Hóa Pvc Thu Được Một Polime Chứa 63 96

A. 0,80 kg

B. 0,90 kg

C. 0,99 kg

D. 0,89 kg


a)Từ 1 tấn nước mía cất 12% saccarozo rất có thể thu được từng nào Kg saccarozo , biết năng suất thu hồi đường là 80%b)Thủy phân 85,5T saccarozơ (C12H22O11) vào hỗn hợp axit có đun vơi, nhận được 36 tấn glucozơ. Tính năng suất của bội nghịch ứng tdiệt phân.


Thủy phân 1 kg sắn đựng 20% tinc bột trong môi trường xung quanh axit. Với hiệu suất phản nghịch ứng 85%, lượng glucozơ nhận được là

A. 261,43 gam

B. 200,8 gam.

C. 188,89 gam

D. 192,5 gam


lúc lên men 1 tấn ngô cất 65% tinc bột thì trọng lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết năng suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg

B.295,3 kg

C.300 kg

D.350 kg


Đôi khi nước mía chứa 13% saccarozơ. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì lượng chất saccarozơ thu được là bao nhiêu? Biết năng suất tinch chế đạt 80%

A. 105 kg

B. 104 kg

C. 110 kilogam

D. 114 kg


Một loại đá vôi đựng 80% CaCO 3 . Nung 1 tấn đá vôi một số loại này rất có thể chiếm được bao nhiêu kilogam vôi sinh sống CaO, giả dụ công suất là 85% ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *