English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese aviarus-21.comVietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*
khá nổi bật salient; prominent; outstanding; striking; remarkable Những nét khá nổi bật trong một bài làng mạc luận Salient features of a leading article Những sự kiện rất nổi bật trong tuần The outstanding events of the week; The highlights of the week to stvà out Nổi nhảy trong đám đông To st& out from a crowd Ông ấy nổi bật so với tất cả những thi sĩ không giống He stands out from all other poets Con trai ông ấy rất nổi bật về music His son distinguished himself in music B là một trong công ty báo trẻ gần đây đã rất nổi bật lên hẳn B is a young journamenu who has recently come inkhổng lồ prominence Cái mũ to lớn làm khá nổi bật khuôn khía cạnh nhỏ tuổi The large hat sets off/brings out the little face.
*
Be brought in relief, stvà out in relief Làm nổi bật To mix off Cái mũ lớn có tác dụng khá nổi bật khuôn phương diện nhỏ tuổi The large hat sets off the little face

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *