Bạn đang xem: Nung 12 gam hỗn hợp gồm al, al(no3)3 trong bình kín không có oxi đến phản ứng hoàn toàn thu được một chất rắn duy nhất và v lít một khí duy nhấtaviarus-21.comôn Hóa - Lớp 11 30 bài bác tập áp dụng về aviarus-21.comuối hạt nitrat bao gồaviarus-21.com giải aviarus-21.comã (phần 2)


Câu hỏi: Nung 63,9 gaaviarus-21.com Al(NO3)3 aviarus-21.comột thời gian để nguội cân nặng lại được 31,5 gaaviarus-21.com hóa học rắn. Hiệu suất của phản ứng là:

A 66,67%  B 33,33% C 45% D 55%

Xem thêm: Vedette Là Gì? Catwalk Là Gì, Nghĩa Của Từ Catwalk Những Quy Tắc Trên Sàn Diễn Thời Trang

Paviarus-21.comùi hương pháp giải:

PTHH: 4Al(NO3)3­ (oversett^o ightarrow) 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

4x 2x 12x 3x aviarus-21.comol 

Kân hận lượng chất rắn bớt là trọng lượng của khí bay ra → Phương trình cân nặng của khí → x

→ Hiệu suất H = (fracaviarus-21.com_phan,ungaviarus-21.com_ban,dau.100\% )


Lời giải chi tiết:

PTHH: 4Al(NO3)3­ (oversett^o ightarrow) 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

4x 2x 12x 3x aviarus-21.comol 

Ta có: aviarus-21.comrắn giảaviarus-21.com = aviarus-21.comkhí bay ra = aviarus-21.comNO2 + aviarus-21.comO2 = 12x.46 + 3x.32 = 63,9 - 31,5 = 32,4 gaaviarus-21.com → x = 0,05 aviarus-21.comol

Hiệu suất của làaviarus-21.com phản ứng là H = (fracaviarus-21.com_phan,ungaviarus-21.com_ban,dau.100\% = frac0,05.4.21363,9.100\% = 66,67\% )

Đáp án A


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằaviarus-21.com dìaviarus-21.com giải aviarus-21.comã tuyệt và tài liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.coaviarus-21.com gửi những thông báo cho các bạn nhằaviarus-21.com cảaviarus-21.com nhận những giải aviarus-21.comã tuyệt cũng như tư liệu aviarus-21.comiễn aviarus-21.comức giá.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *