Home/ Môn học/Hóa học/Nung m gam hỗn hợp A tất cả KMnO4 và KClO3 nhận được hóa học rắn B cùng khí oxi, cơ hội kia KClO3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO4 bị phân diệt không hoàn toàn. Tro

Bạn đang xem: Nung m gam hỗn hợp a gồm kmno4 và kclo3

Nung m gam hỗn hợp A có KMnO4 cùng KClO3 nhận được hóa học rắn B với khí oxi, lúc đó KClO3 bị phân diệt hoàn toàn còn KMnO4 bị phân diệt ko trọn vẹn. Tro


Nung m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả KMnO4 và KClO3 chiếm được chất rắn B và khí oxi, cơ hội đó KClO3 bị phân hủy trọn vẹn còn KMnO4 bị phân diệt ko trọn vẹn. Trong B tất cả 0,894 gam KCl chiếm 8,132 % cân nặng. Trộn lượng oxi sống bên trên cùng với bầu không khí theo Tỷ Lệ thể tích 1: 3 vào một bình bí mật chiếm được hỗn hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm 3 khí trong số đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Tính m. (Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ).


*

Hotline a, b là số mol của KClO3 và KMnO4TH1 : Y bao gồm CO2, N2 và O2 dưKClO3 —-> KCl + 3/2 O2

2 KMnO4 —-> K2MnO4 + MnO2 + O2

hotline nO2 = x ; =>nO2/kk = 3x*0.2 = 0.6x , nN2 = 3x*0.2 = 2.4xhh khí tất cả nO2 = 1.6x ; nN2 = 2.4xPtC + O2 —> CO2n CO2 = nC = 0. 528/12 = 0.044hh khí có : n CO2 = 0.044 ; nO2 = 1.6x – 0.044 ; nN2 = 2.4x=> 0.044 + 1.6x – 0.044 + 2.4x = 0.044*100/22.92 x = 0.048=> mhh đầu = mY + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.048*32 = 12.53TH 2 : Y bao gồm CO, CO2, N2bảo toàn C : nCO + nCO2 = nC = 0.044 => nCO = 0.044 – nCO2bảo toàn O : 0.5*nCO + nCO2 = nO2 = 1.6aráng * vào được 0.5*(0.044 – nCO2) + nCO2 = 1.6a =>nCO2 = 3.2a- 0.044tổng mol hh : nCO + nCO2 + nN2 = 0.044 + 2.4a=>(3.2a – 0.044 )/( 0.044 + 2.4a ) = 22.92/100a = sấp sỉ 0.02=> m = m rắn + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.02 * 32 = 11,646 gam


Xem thêm: Phần Mềm Internet Download Idm Full Crack 2016 Free, Download Idm V6

*

lanhuong
0
Reply

Đáp án:

11,64 g hoặc 12,6 g

Giải đam mê công việc giải:

$egingathered n_KCl = dfrac0,89474,5 = 0,012mol Rightarrow n_KClO_3 = n_KCl = 0,012mol hfill \ m_B = dfracm_KCl8,132\% = dfrac0,8948,132\% approx 11left( g ight) hfill \endgathered $

– TH1: Hỗn vừa lòng khí Y có 3 khí là $CO_2$, $N_2$ với $O_2$ dư

$egingathered n_C = dfrac0,52812 = 0,044mol Rightarrow n_CO_2 = n_C = 0,044mol hfill \ Rightarrow n_Y = dfracn_CO_222,92\% = dfrac0,04422,92\% = 0,2mol hfill \endgathered $

điện thoại tư vấn $n_O_2 = x Rightarrow n_O_2(kk) = 3x.0,2 = 0,6x Rightarrow n_N_2 = 2,4x$

$ Rightarrow X:n_O_2 = 1,6x;n_N_2 = 2,4x$

$C + O_2xrightarrowCO_2$

0,044 → 0,044 0,044

$egingathered Rightarrow n_O_2du = 1,6x – 0,044 hfill \ Rightarrow n_Y = n_CO_2 + n_N_2 + n_O_2du = 0,044 + 2,4x + left( 1,6x – 0,044 ight) = 0,2 hfill \ Rightarrow x = 0,05 hfill \endgathered $

Bảo toàn khối hận lượng: $m_A = m_B + m_O_2 = 11 + 0,05.32 = 12,6left( g ight)$

– TH2: Hỗn hòa hợp Y gồm 3 khí: $CO_2$, $N_2$ cùng $CO$

Điện thoại tư vấn $n_O_2 = x Rightarrow n_O_2(kk) = 3x.0,2 = 0,6x Rightarrow n_N_2 = 2,4x$

$ Rightarrow X:n_O_2 = 1,6x;n_N_2 = 2,4x$

Bảo toàn C: $n_C = n_CO + n_CO_2 Rightarrow n_CO = 0,044 – n_CO_2$ (1)

Bảo toàn O: $2n_O_2 = n_CO + 2n_CO_2 Rightarrow n_CO = 3,2x – 2n_CO_2$ (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ $0,044 – n_CO_2 = 3,2x – 2n_CO_2 Rightarrow n_CO_2 = 3,2x – 0,044$

$egingathered Rightarrow n_CO = 0,088 – 3,2x hfill \ Rightarrow n_Y = n_CO + n_CO_2 + n_N_2 = 0,088 – 3,2x + 3,2x – 0,044 + 2,4x hfill \ = 2,4x + 0,044 hfill \endgathered $

$egingathered Rightarrow dfrac3,2x – 0,0442,4x + 0,044 = 0,2292 hfill \ Rightarrow x = 0,02 Rightarrow m_O_2 = 0,64left( g ight) hfill \endgathered $

Bảo toàn khối lượng: $m_A = m_B + m_O_2 = 11 + 0,64 = 11,64left( g ight)$

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *