Nung một các thành phần hỗn hợp rắn có a mol FeCO3 với b mol FeS2 vào bình kín đáo chứa không khí (dư). Sau Lúc những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, gửi bình về nhiệt độ thuở đầu, nhận được chất rắn độc nhất là Fe2O3 cùng hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau phản ứng cân nhau, côn trùng contact thân a cùng b là (biết sau những phản ứng, lưu hoàng ở tầm mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Áp suất khí trong bình trước với sau bội phản ứng đều nhau đề xuất số mol khí trước và sau phản nghịch ứng bằng nhau

=> viết PT với cho tổng thể mol trước với sau bội nghịch ứng đều bằng nhau  


4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

a → 0,25a → a

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

b → 2,75b → 2b

Vì áp suất khí vào bình trước với sau phản nghịch ứng đều nhau nên số mol khí trước cùng sau phản bội ứng bởi nhau

=> 0,25a + 2,75b = a + 2b => a = b


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ thứ trên là


Cho 13,5 gam tất cả hổn hợp những kim loại Al, Cr, Fe công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (vào ĐK không tồn tại không khí), chiếm được dung dịch X với 7,84 lkhông nhiều khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (vào ĐK không tồn tại ko khí) được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Hòa tung hoàn toàn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu cùng Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được một,344 lít khí NO2 (thành phầm khử nhất, sống đktc) với hỗn hợp Y. Sục thong thả khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X cùng cực hiếm của m theo thứ tự là


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; sắt cùng Cu được ấn định không theo thiết bị từ bỏ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha trộn bằng phương pháp điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T thoát ra khỏi hỗn hợp muối

- Z chức năng được với dung dịch H2SO4 đặc lạnh dẫu vậy ko công dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.

Bạn đang xem: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol feco3 và b mol fes2

X, Y, Z, T theo đồ vật tự là


Nung các thành phần hỗn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 cùng m gam Al làm việc ánh sáng cao. Sau lúc bội phản ứng trọn vẹn, thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng cùng với axit HCl (dư) bay ra V lkhông nhiều khí H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml hỗn hợp tất cả HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau Lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn (thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO), cô cạn cảnh giác toàn cục dung dịch sau làm phản ứng thì cân nặng muối hạt khan thu được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng hỗn hợp Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau thời điểm bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là:


Hòa tung trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ cất một chất tung độc nhất vô nhị. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là


Cho x mol sắt rã hoàn toàn vào dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ thành phần x : y = 2 : 5), chiếm được một thành phầm khử nhất với hỗn hợp chỉ đựng muối hạt sunfat. Số mol electron bởi lượng sắt bên trên nhịn nhường khi bị hoà tung là


Cho các thành phần hỗn hợp gồm 1 mol hóa học X với 1 mol hóa học Y tác dụng hết cùng với hỗn hợp H2SO4 sệt, nóng (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào hỗn hợp đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (đưa thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau Lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tung trọn vẹn một các thành phần hỗn hợp có 0,15 mol sắt cùng 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo nên hóa học khử tốt nhất là NO)


Hòa tung trọn vẹn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp có sắt cùng sắt kẽm kim loại X bởi hỗn hợp HCl, thu được 1,064 lkhông nhiều khí H2. Mặt khác, hòa hợp trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp bên trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất). Biết những thể tích khí phần đa đo ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Kyên ổn một số loại X là


Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một trong những số lượng vừa đủ hỗn hợp HCl 2M, nhận được hỗn hợp Y gồm tỉ lệ thành phần số mol Fe2+ và Fe3+ là một : 2. Chia Y thành 2 phần cân nhau. Cô cạn phần một chiếm được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng nhận được mét vuông gam muối hạt khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích hỗn hợp HCl vẫn cần sử dụng là


Hỗn hợp X có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung lạnh, sau đó 1 thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y với hỗn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến bội phản ứng hoàn toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa hợp trọn vẹn Y trong dung dịch H2SO4 sệt, nóng (dư), thu được một,008 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch cất 18 gam muối hạt. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong số đó oxi chiếm 25% khối lượng các thành phần hỗn hợp. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian chiếm được chất rắn Y cùng hỗn hợp khí Z có tỉ kăn năn đối với H2 bằng 18. Hòa tung hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch chứa 3,08m gam muối hạt với 0,896 lít khí NO (nghỉ ngơi đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m ngay gần giá trị làm sao nhất sau đây?


Nung nóng m gam hỗn hợp Al với Fe2O3 (vào môi trường thiên nhiên không tồn tại ko khí) đến lúc phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bằng nhau:

- Phần 1 tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), hiện ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng cùng với hỗn hợp NaOH (dư), sinh ra 0,84 lkhông nhiều khí H2 (nghỉ ngơi đktc).

Giá trị của m là


Hỗn hợp X có 3,92 gam sắt, 16 gam Fe2O3 với m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao vào điều kiện không có bầu không khí, nhận được tất cả hổn hợp hóa học rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được 4a mol khí H2. Phần hai phản bội ứng cùng với dung dịch NaOH dư, chiếm được a mol khí H2. Biết các phản bội ứng hầu hết xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 trong bình bí mật chứa bầu không khí (dư). Sau Khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về ánh sáng thuở đầu, chiếm được chất rắn độc nhất vô nhị là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau bội nghịch ứng đều bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau những phản ứng, lưu hoàng ở tầm mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là ko xứng đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X tất cả FeS cùng FeS2 vào một bình kín đựng bầu không khí (bao gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) cho đến lúc những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được một chất rắn độc nhất cùng hỗn hợp khí Y tất cả nguyên tố thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS vào hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tính năng hết với HNO3 (sệt nóng, dư) chiếm được V lkhông nhiều khí chỉ gồm NO2 (sống đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Cho toàn thể Y vào một trong những lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn lúc mang lại cục bộ Y tính năng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 0,01 mol một hòa hợp chất của sắt tác dụng hết cùng với H2SO4sệt lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (sinh hoạt đktc) khí SO2(là thành phầm khử duy nhất). Công thức của thích hợp hóa học sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả các chất sắt 95%, phải cần sử dụng x tấn quặng manhetit đựng 80% Fe3O4 (sót lại là tạp chất không đựng sắt). Biết rằng lượng Fe bị hao hụt trong quá trình cấp dưỡng là 1%. Giá trị của x là


Cho các phân phát biểu: (1) Nhôm là một trong những kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCl2 với CrCl3 chức năng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y với kết tủa Z. Lọc đem Z rồi nung trong không khí cho cân nặng ko đổi thì chiếm được 11,52 gam hóa học rắn. Biết những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Kăn năn lượng của CrCl3 vào X là


Nung m gam hỗn hợp bao gồm Mg với Cu(NO3)2 trong điều kiện không tồn tại bầu không khí, sau một thời hạn nhận được rắn X cùng 6,384 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y. Hòa tan hoàn toàn X bởi 500 ml; hỗn hợp HCl 2M, chiếm được hỗn hợp Z chỉ đựng 54,42 gam muối với 0,05 mol hỗn hợp khí T bao gồm hai khí trong các số đó tất cả N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Giá trị của m là 39,64.

(b) Trong Y có chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu tiếp tục nung X cho trọng lượng ko thay đổi thì nhận được 2 chất rắn.

(d) Dung dịch Z chỉ chứa 1 anion.

Xem thêm: Giáo Sư Cù Trọng Xoay Tên Thật Của Giáo Sư Cù Trọng Xoay ), Giáo Sư Cù Trọng Xoay Tên Thật Là Gì

(e) Dung dịch Z chứa 2 cation.(d) Số tuyên bố đúng là:


Nung 5,54 gam hỗn hợp X tất cả Fe3O4, CuO cùng Al đến bội nghịch ứng hoàn toàn được tất cả hổn hợp rắn Y. Hòa tung hết Y trong dung dịch HCl dư thì lượng H2 sinh ra về tối nhiều là 0,06 mol. Nếu mang lại Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn ko chảy. Phần trăm cân nặng của Al trong X là:


Thực hiện những phân tách sau:

(a) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ thành phần mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho các thành phần hỗn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) Cho các thành phần hỗn hợp Ba cùng NaHCO3 (tỉ trọng mol khớp ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(d) Cho các thành phần hỗn hợp Cu với NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

lúc làm phản ứng trong các thử nghiệm trên ngừng, có bao nhiêu thí điểm ko thu được hóa học rắn?


*

Cơ quan lại công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GPhường – BTTTT bởi Sở tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *