Nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Fe2O3(trong điều kiện không tồn tại ko khí) cho đến khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bởi nhau

Phần 1: công dụng cùng với dung dịch H2SO4loãng dư xuất hiện 3,08 lkhông nhiều khí H2(sinh sống đktc).

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe2o3 trong điều kiện không có không khí

Phần 2: công dụng với hỗn hợp NaOH dư xuất hiện 0,84 lít khí H2(sống đktc).

Giá trị của m là


Phương pháp giải

+) phần 2 : Bảo toàn e :$3n_Al = 2n_H_2$

+) phần 1 : Bảo toàn e :$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1)$

+) Bảo toàn nguim tố Fe :$n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2$

+) Bảo toàn nguyên ổn tố O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3;$

+) Bảo toàn trọng lượng : mtrước làm phản ứng = msau bội phản ứng =$m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$


Y chức năng cùng với NaOH giải phóng H2→ các thành phần hỗn hợp rắn Y có Al2O3, sắt cùng Al dư

Xét phần 2 : Bảo toàn e :$3n_Al = 2n_H_2,, o lớn ,,n_Al = frac23n_H_2,(2) = ,,0,025,,mol$

Xét phần 1 : Bảo toàn e :

$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1),, o lớn ,,n_Fe = frac2n_H_2(1) - 3n_Al2 = frac2.0,1375 - 3.0,0252 = 0,1,,mol$

Bảo toàn nguyên ổn tố Fe :$n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2 = 0,05,,mol$

Bảo toàn nguyên ổn tố O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3; = ext 0,05 ext mol;$

Bảo toàn cân nặng : mtrước bội nghịch ứng= msau bội nghịch ứng=$m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$

→ m = (0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27).2 = 22,75 gam


Đáp án đề nghị chọn là: a


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn đúng theo X bao gồm Fe2O3với Al có tỉ trọng mol tương xứng 2 : 3. Thực hiện bội nghịch ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến lúc bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp gồm


Trộn 13 gam Al cùng 25 gam Fe2O3rồi đến triển khai bội phản ứng sức nóng nhôm vào điều kiện không có không gian, sau khi phản ứng hoàn toàn chiếm được m gam tất cả hổn hợp rắn. Giá trị của m là


Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3sau bội nghịch ứng thấy trọng lượng oxit giảm 1,16 gam. Giá trị của m là


Nung các thành phần hỗn hợp A bao gồm 15,2 gam Cr2O3và m gam Al. Sau khi làm phản ứng trọn vẹn nhận được 23,3 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho toàn thể X làm phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lkhông nhiều H2(đktc). Giá trị của V là


Tiến hành sức nóng nhôm hoàn toàn 14,49 gam tất cả hổn hợp bột Al với Fe3O4 rồi tổng hợp hết tất cả hổn hợp sau bội phản ứng bằng dung dịch HCl thu được 4,032 lít H2(đktc). Kân hận lượng nhôm trong các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Dùng m gam Al nhằm khử hết 1,6 gam Fe2O3 đến lúc bội phản ứng hoàn toàn, thành phầm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH chế tạo ra 0,672 lkhông nhiều khí (đktc). Tính m?


Nung nóng m gam tất cả hổn hợp Al và Fe2O3(trong ĐK không có không khí) đến khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bởi nhau

Phần 1: công dụng cùng với dung dịch H2SO4loãng dư sinh ra 3,08 lít khí H2(sinh hoạt đktc).

Phần 2: chức năng với dung dịch NaOH dư ra đời 0,84 lít khí H2(làm việc đktc).

Giá trị của m là


Nung lạnh m gam hỗn hợp tất cả Al và Fe3O4vào điều kiện không tồn tại bầu không khí. Sau Khi phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z với 3,36 lít khí H2(nghỉ ngơi đktc). Sục khí CO2dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Một các thành phần hỗn hợp X có Al với Fe2O3. Thực hiện phản bội ứng sức nóng nhôm hoàn toàn X nhận được chất rắn A. A công dụng với dung dịch NaOH dư nhận được 3,36 lít H2 (đktc) với hóa học rắn B. Cho B chức năng với H2SO4 loãng dư hiện ra 8,96 lkhông nhiều khí (đktc). Khối hận lượng hỗn hợp X đã sử dụng là


Hỗn hòa hợp X gồm Al và Fe2O3.

Nếu mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng cùng với dung dịch HCl dư nhận được 2,688 lít khí H2 (đktc).

Nếu nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X để triển khai làm phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, nhận được hóa học rắn Y. Hòa tan không còn hóa học rắn Y với dung dịch NaOH dư nhận được 0,336 lkhông nhiều H2 (đktc).

Xem thêm: Phần Mềm Cyberlink Media Suite Là Gì, Thông Tin, Link Download, File

Để hài hòa hết m gam tất cả hổn hợp X đề xuất từng nào ml dung dịch A đựng HCl 1M với H2SO4 0,5M ?


Cho hỗn hợp A gồm Al và một oxit Fe. Chia hỗn hợpA thành 2 phần đều bằng nhau.

Phần 1: Cho chức năng cùng với dung dịch H2SO4loãng thu được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc).

Phần 2: Thực hiện bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn, chiếm được tất cả hổn hợp B. Cho B tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí (đktc) cùng chất rắn C. Cho hóa học rắn C vào dung dịch H2SO4 loãng, dư được 4,032 lít H2(đktc). Công thức của oxit sắt là


Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3cho bội nghịch ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng đầy đủ với 500 ml hỗn hợp H2SO4 1,5M, có mặt 6,048 lkhông nhiều khí H2sinh hoạt đktc. Phần 2 tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng ko thấy bao gồm khí sinh ra. Giá trị của m là


khi mang lại trăng tròn,7 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH sệt dư, sau phản ứng thu được chất rắn bao gồm cân nặng 8 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bởi làm phản ứng nhiệt độ nhôm đề xuất dùng 10,8 gam Al. Thành phần Xác Suất theo cân nặng của Al2O3 vào hỗn hợp X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al và FeO (tất cả tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng là 3 : 2) tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 4,928 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch A. Nếu rước nung m gam hỗn hợp X đến lúc phản bội ứng nhiệt nhôm dứt (trả sử hiệu suất đạt 100%) chiếm được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y chức năng cùng với dung dịch HCl dư chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Thực hiện nay phản bội ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al cùng một oxit sắt FexOy (vào ĐK không tồn tại ko khí) nhận được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tung Y trong hỗn hợp NaOH dư thấy gồm 8,4 lít khí H2 (sinh sống đktc) thoát ra với còn sót lại phần không tan Z. Hòa tung 1/2 lượng Z bởi hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư) thấy bao gồm 13,44 lkhông nhiều khí SO2 (làm việc đktc) bay ra. Biết những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn. Kăn năn lượng Al2O3 trong Y với phương pháp oxit Fe thứu tự là


Tiến hành phản bội ứng sức nóng nhôm tất cả hổn hợp A có Al và FexOy (trong ĐK không tồn tại ko khí) được các thành phần hỗn hợp B. Ngnhân hậu nhỏ, trộn phần lớn các thành phần hỗn hợp B rồi phân thành nhị phần.

Phần 1 : tất cả khối lượng 4,83 gam được hòa tan không còn trong dung dịch HNO3 dư, làm cho nóng thu được dung dịch C cùng 1,232 lkhông nhiều NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 : chức năng cùng với hỗn hợp NaOH dư đun cho nóng thu được 1,008 lít H2 cùng còn lại 7,56 gam chất rắn.

Biết các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích những khí đo ở đktc. Công thức FexOy là


Một hỗn hợp M bao gồm Fe3O4, CuO và Al tất cả trọng lượng 5,54 gam. Sau khi tiến hành phản bội ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn (công suất 100%) nhận được chất rắn A. Nếu phối hợp A vào hỗn hợp HCl chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu phối hợp A trong hỗn hợp NaOH dư thì sau phản nghịch ứng xong còn lại 14,8 gam chất rắn. Phần trăm cân nặng của hóa học tất cả trọng lượng phân tử nhỏ duy nhất vào A là


Thực hiện tại làm phản ứng sức nóng nhôm trọn vẹn hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt vào khí trơ, chiếm được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, chiếm được dung dịch Y, hóa học ko tan Z và 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, nhận được 7,8 gam kết tủa. Cho Z rã không còn vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp chứa 15,6 gam muối hạt sunfat và 2,464 lít khí SO2 (sống đktc, là sản phẩm khử tuyệt nhất của H2SO4). Biết những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Lấy 46,95 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 cùng Al nung vào môi trường thiên nhiên không tồn tại không gian. Sau khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Chia Y làm nhị phần không bằng nhau

Phần 1 : Cho chức năng cùng với NaOH dư thu được 0,336 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho tính năng cùng với dung dịch HCl dư thu được 9,408 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Biết các làm phản ứng hồ hết xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng những hóa học trong hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng X bao gồm Fe3O4 với Al có tỉ lệ thành phần mol tương ứng là một : 3 thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm X (không có ko khí) cho đến lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp gồm


*

Cơ quan tiền công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT bởi Sở tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *