Ở đậu Hà Lan , alen A thân cao , alen a thân tốt ; alen B hoa đỏ , alen b hoa White . Hai alen này nằm tại 2 cặp NST tương đồng . Cho đậu thân cao , hoa đỏ dị hợp về nhị cặp gen từ trúc phấn chiếm được F1 . Nếu không tồn tại bất chợt trở nên , tính theo lí thuyết trong những cây thân cao hoa white F1 thì số lượng km thân cao hoa White có kiểu dáng gene đồng đúng theo chỉ chiếm tỉ lệ thành phần :

A. 1/3

B. 3/16

C. 2/3

D. 1/8


*

Chọn A.

Bạn đang xem: Ở đậu hà lan gen a thân cao alen a thân thấp gen b hoa đỏ alen b hoa trắng

A- thân cao; a thân thấp

B hoa đỏ, b – hoa trắng

Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hòa hợp 2 cặp ren từ trúc phấn AaBb × AaBb

→ (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Tỷ lệ thân cao hoa White là316trong số đó bao gồm

116AAbb :216Aabb

Vậy trong các cây thân cao hoa White, cây đồng thích hợp chiếm13Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân phải chăng, alen B: hoa đỏ, alen b: hoa white. Hai cặp gen này nằm tại 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị thích hợp về 2 cặp gen trường đoản cú trúc phấn được F1. Nếu không tồn tại đột nhiên phát triển thành, tính theo lí ttiết, trong những cây thân cao, hoa Trắng F1 thì số kilomet thân cao, hoa Trắng có hình trạng ren đồng vừa lòng chiếm phần tỉ lệ thành phần bao nhiêu

A. 1/3

B. 3/16

C. 2/3

D. 1/8


Tại đậu Hà Lan, ren A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa White nằm tại 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị đúng theo về 2 cặp ren từ thụ phấn được F1. Nếu không có đột nhiên vươn lên là, tính theo lí ttiết, trong số cây thân cao, hoa white F1 thì số cây thân cao, hoa White đồng vừa lòng chiếm phần tỉ lệ

A. 2/3

B. 1/3

C. 3/16

D. 1/8


Ở đậu Hà Lan, ren A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa Trắng nằm tại 2 cặp NST tương đương. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị phù hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không tồn tại thốt nhiên biến đổi, tính theo lí ttiết, trong các cây thân cao, hoa White F1 thì số km thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm phần tỉ lệ

A. 2/3.

B. 1/3

C. 3/16

D. 1/8


Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân tốt, alen B : hoa đỏ, alen b: hoa white, nhì cặp ren vị trí 2 cặp NST thường xuyên khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gene từ bỏ trúc phấn được F1. Cho giao phấn tự dưng 1 cây thân cao, hoa white và 1 cây thân rẻ, hoa đỏ của F1. Nếu không có chợt biến và chọn lọc, tính theo lí tmáu thì tỷ lệ xuất hiện thêm đậu thân cao, hoa white nghỉ ngơi F2 là:

A. 1/9

B.8/9

C. 4/9

D.2/9


Ở đậu Hà Lan, alen A hiện tượng thân cao, alen a : thân thấp; alen B : hoa đỏ, alen b : hoa white nằm ở 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gene trường đoản cú thú phấn được F1. Nếu không có đột phát triển thành, tính theo lí tngày tiết thì tỷ lệ chiếm được đậu thân cao, hoa đỏ dị đúng theo về 2 cặp gen nghỉ ngơi Fmột là bao nhiêu?

A. 1/4

B. 9/16

C. 1/16

D. 3/8


Tại đậu Hà Lan, gene A: thân cao, alen a: thân thấp; ren B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng vị trí 2 cặp lây nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị thích hợp về 2 cặp gene từ bỏ thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa white với 1 cây thân tốt, hoa đỏ làm việc F1 mang đến giao phấn cùng nhau. Nếu không tồn tại bỗng dưng đổi thay cùng tinh lọc, tính theo lí tmáu thì xác suất lộ diện đậu thân tốt, hoa Trắng sinh hoạt F2 là

A. 1/64

B. 1/256

C. 1/9

D. 1/81


Tại đậu Hà Lan, alen A phương pháp thân cao, alen a : thân thấp; alen B : hoa đỏ, alen b : hoa white, những cặp alen nằm trong 2 cặp NST tương đương khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị vừa lòng về 2 cặp gen trường đoản cú thú phấn được F1. Chọn tình cờ 2 cây thân cao, hao đỏ nghỉ ngơi F1 mang đến giao phấn cùng nhau. Nếu không có hốt nhiên vươn lên là, tính theo lí tmáu thì Tỷ Lệ xuất hiện thêm đậu thân thấp, hoa Trắng sinh hoạt F2 là

A. 1/64

B. 1/256

C. 1/16

D. 1/81


Ở đậu Hà Lan, gene A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa White nằm trên 2 cặp lây truyền sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị vừa lòng về 2 cặp gene tự trúc phấn được F1. Nếu không có bỗng dưng biến hóa, tính theo lí tngày tiết thì Xác Suất các thể dị thích hợp về 1 cặp ren nhận được làm việc F1 là

A. 50%.

B. 3/8.

Xem thêm: File .Doc Là Gì ? Phần Mềm Đọc File Docx Miễn Phí Làm Thế Nào Để Mở Được File Docx

C. 1/4.

D. 1/8.


Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội trọn vẹn đối với alen a chính sách thân thấp; alen B hiện tượng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b luật pháp hoa trắng; 2 cặp gene này nằm tại 2 cặp truyền nhiễm nhan sắc thể tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị phù hợp về 2 cặp ren này từ bỏ thụ phấn được F1. Chọn thiên nhiên 1 cây thân cao, hoa White và 1 cây thân rẻ, hoa đỏ làm việc F1 đến giao phấn cùng nhau. Nếu không có đột biến đổi và tinh lọc, tính theo định hướng thì tỷ lệ xuất hiện đậu thân cao, hoa đỏ làm việc F1 là?

A. 2/9

B.4/9

C.1/9

D.8/9


Lớp 12Sinh học
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *