Câu 315834: Oxi hóa 4 gam ancol 1-1 chức X bởi oxi không khí (tất cả xúc tác với đun nóng) chiếm được 5,6 gam tất cả hổn hợp anđehit, ancol dư và nước. X tất cả phương pháp là

A.

Bạn đang xem: Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức

C2H5OH.

B. C3H7OH.

C. CH3OH.

D.

Xem thêm: It Is Commonly Believed In The United States That School Is, It Is Commonly Believed In The United States Tha

C3H5OH.


Dùng định hình thức bảo toàn khối lượng nhằm tính khối lượng oxi làm phản ứng.

Từ số mol O2 bội phản ứng, suy ra số mol ancol bội phản ứng.

Từ kia biện luận được M của ancol với kết luận được cách làm của ancol X.


Giải bỏ ra tiết:

Đặt phương pháp của ancol đối chọi chức X là RCH2OH.

RCH2OH + ½ O2 → RCHO + H2O

Áp dụng định pháp luật bảo toàn trọng lượng ta có: mancol + mO2 = mtất cả hổn hợp sau pứ

Suy ra mO2 = 5,6 - 4 = 1,6 gam → nO2 pứ = 0,05 mol → nancol pđọng = 2.nO2 pứ đọng = 0,1 mol

Suy ra nancol thuở đầu > 0,1 mol → Mancol 3OH thỏa mãn nhu cầu M 3OH.

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *