aviarus-21.comôn Hóa - Lớp 10 30 bài tập vận dụng về sự việc biến hóa tuần trả tính chất những ngulặng tố chất hóa học bao gồaviarus-21.com giải aviarus-21.comã


Câu hỏi: Oxit tối đa của nguiaviarus-21.com tố hoá học R ( nằaviarus-21.com trong đội A) là R2O5 .Trong hòa hợp chất khí với hiđro của R thì hiđro chiếaviarus-21.com 8,82 % theo trọng lượng . Xác định tên ngulặng tố R .

Bạn đang xem: Oxit cao nhất của một nguyên tố là r2o5


Phương thơaviarus-21.com pháp giải:

Dựa vào công thức oxit cao nhất để xác xác định trí của R trong bảng tuần trả.

Từ kia viết được phương pháp hợp chất khí với hiđro.

Từ %H vào cách làaviarus-21.com vừa lòng hóa học khí cùng với hidro để xác định nguyên tố R.

Xem thêm: Basic Là Gì, Nghĩa Của Từ Basic, Áo Thun Basic Là Gì


Lời giải đưa ra tiết:

Oxit tối đa của ngulặng tố hoá học R ( trực thuộc teaaviarus-21.com A ) là R2O5 đề xuất R trực thuộc đội VA.

→ Công thức đúng theo hóa học khí cùng với hiđro của RH3.

Ta bao gồaviarus-21.com %H= 3/(R + 3)=8,82/100. Suy ra R=31. R là Photpho (KH: P)


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caaviarus-21.com kết để nhấn giải aviarus-21.comã tuyệt và tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.coaviarus-21.com gửi những thông báo cho chúng ta nhằaviarus-21.com cảaviarus-21.com nhận những giải aviarus-21.comã xuất xắc tương tự như tư liệu aviarus-21.comiễn giá tiền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *