Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Patreon là gì? ai nên sử dụng, có an toàn và đáng tin cậy không?

Poems which show no trace of a late composition, however, are also deeply sceptical of wealthy patrons.
Still, in this poem she is examining a condition into which she would enter by seeking patrons for her verse.
Such events see the patron"s own sensibilities meander through very different architectural cultures.
Of course, not everyone had access khổng lồ such powerful patrons, so it is no surprise that only the most famous musicians could skip the broker.
Their ability to impose the constraints and obligations of reciprothành phố upon their patrons considerably weakened.
Are people in moving rooms, patrons of the cinema, and users of virtual reality devices really fooled?
At lower levels, where economic surpluses are produced, individuals resist patrons as far as they are able without breaking the bonds of patronage.
He provided schools, housing, social & medical benefits lớn his workers and encouraged other patrons to lớn follow suit.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị quan điểm của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Download Crack Windows Không Cần Key ) Gratis, Download Crack Win 7 Ultimate Vn Zoom

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *