*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic

Các chất sau hóa học nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit không no mạch hsinh sống đựng 1 links đôi C=C, đối chọi chức tác dụng với cùng 1 rượu no đối chọi chức nhận được este X gồm bí quyết tổng thể là:


Este X mạch hnghỉ ngơi tất cả phương pháp phân tử C5H8O2, được sản xuất vày một axit Y với một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X có đựng vòng benzen bao gồm phương pháp phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X bao gồm từng nào bí quyết cấu tạo?


Xem thêm:

Trong phân tử este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi X có đựng 36,36 % oxi về khối lượng. Số phương pháp cấu tạo ưng ý bí quyết phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đối chọi chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 44. A bao gồm bí quyết phân tử là:


Trong yếu tắc nước dứa tất cả este chế tác bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:


Cho vào 2 ống thử, từng ống thử 2 ml etyl axetat, kế tiếp cung ứng ống đầu tiên 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống trang bị hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó nhấp lên xuống gần như cả hai ống thử, thêm ống sinh hàn mặt khác đun bí quyết thủy trong khoảng 5 phút ít. Hiện tượng trong 2 ống thử là


Khi làm cất cánh tương đối 8,14 gam một este solo chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo sống cùng điều kiện ánh nắng mặt trời cùng áp suất. Công thức phân tử của X là


Este X có cách làm phân tử C4H8O2. Tbỏ phân X nhận được ancol Y. Cho Y tác dụng với CuO nung lạnh nhận được chất hữu cơ Z. Biết X với Z đều sở hữu phản ứng tnỗ lực bạc. Y là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *