an object on a bicycle, car, or other vehicle that reflects light and is intended khổng lồ show the vehicle"s position to other road users

Bạn đang xem: Reflector là gì

small pieces of glass or plastic that are put along the middle and sometimes the sides of a road, to lớn reflect the lights of a car, in order lớn show the driver where khổng lồ drive sầu when it is dark
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ aviarus-21.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


To make an optical concentrator, using thin-film reflectors 1 mm thick, requires about 1 g mx2 or 1 ton kmx2.
The desirability of requiring all motor vehicles, including motor cycles, lớn carry rear reflectors is under consideration.
The use of red reflectors on islands might cause drivers khổng lồ pass them on the right, which would be dangerous.
Such signs may be illuminated, by means of lighting or by the use of reflectors or reflecting material.
Whether we switch off the light or turn down the reflectors so that they bởi vì not shine in people"s eyes makes a real difference.
He says that he feels that the vehicles should be a light colour at the baông xã & that reflectors should always be fitted.
The lamps and reflectors specified in these regulations provide the cycmenu with good conspicuity providing they are kept clean & well maintained.
I should like khổng lồ know whether the reflectors mentioned in this clause can be made compulsory upon those wagons.
I vì not think it would be possible to lớn permit them khổng lồ have these reflectors which are put upon bicycles.
Các quan điểm của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Ông Cao Thắng Tên Thật Ông Cao Thắng Và Bí Mật Về Người Mẹ Giàu Có Nhưng Giản Dị

*

to accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *