Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Represented là gì

represent sb"s interests/views We need an organisation to represent the interests of the whole workforce.
In addition, children & non-citizens are represented in a democracy even though they vì chưng not have sầu the right to vote.
Citizens have single-peaked preferences over policy outcomes, represented by a concave sầu utility function that attains a maximum at the citizen"s igiảm giá khuyến mãi point xi.
In addition, many of the primitive sầu parsers can be simplified by assuming that the functions representing parsers and the functions representing success continuations are curried.
Furthermore, the typing of ensures that only well-typed syntactic expressions can be represented in the calculus.
Their system emphasises clean separation between programme parts that allow effective sầu validation & parts that involve sầu assertions (represented as types).
They distinguish a lexical network in which word size information is stored from a semantic network in which perceptual knowledge & conceptual knowledge are represented.
The first author of this paper has based literally dozens of other implementations on it, unifying datatypes representing many different kinds of terms.
A more appropriate interpretation is that the annuity swap represents a market certainty equivalent lớn the option.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press giỏi của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: Tên Thật Của Ốc Thanh Vân Là Gì, Ốc Thanh Vân

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *