Động từ bỏ ” tobe” là 1 Một trong những chủ thể ngữ pháp đặc biệt khác hoàn toàn với các động tự khác trong tiếng Anh. Vây đụng trường đoản cú này còn có gì đặc biệt quan trọng cùng phương pháp thực hiện ra làm sao, tất cả sẽ được bật mý vào nội dung bài viết bên dưới đây!

*

I. Chức năng của động tự Tobe trong giờ đồng hồ Anh

Động trường đoản cú tobe nhỏng một rượu cồn tự prúc (auxiliary verb) được áp dụng cùng rất hễ trường đoản cú chủ yếu nhằm diễn đạt một hành động hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động trường đoản cú chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang quốc bộ về công ty cùng với những người bạn của cô ấy ấy.

1. Động từ bỏ “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp nối (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì vượt khđọng tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang làm bếp buổi tối vào khoảng 5h chiều hôm qua)

Động trường đoản cú “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta vô cùng rất đẹp trai.)

2. Động từ tobe trong “câu bị động”

Động từ tobe được áp dụng bình thường cùng với dạng trang bị 3 của hễ từ bỏ trong bảng đụng từ bất nguyên tắc.

Câu công ty động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn từ chính“is” là cồn từ bỏ phụ

3. Dạng xong xuôi của cồn từ “tobe”

Dạng dứt của rượu cồn từ bỏ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của hễ từ bỏ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh trường đoản cú vào câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. – cô ấy rất đáng để yêu

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách nghỉ ngơi bên trên bàn.

4. Đứng trước rượu cồn trường đoản cú V-pII trong những câu bị động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ mộc.

III. Các dạng của cồn từ tobe cùng các thì tương xứng.

  

Động từ bỏ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện tại đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm:

Thì thừa khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu tạo ngữ pháp rất có thể bạn quan lại tâm1. Cách phân chia rượu cồn trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào tiếng Anh

III. các bài tập luyện về động tự Tobe

Bài tập 1: Lựa lựa chọn cồn trường đoản cú tobe tương xứng nhằm điền vào khu vực trống.

Now Michael & Emily  getting ready khổng lồ leave sầu the house. Emily  putting some makeup & Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael and Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver & he  mad!”I  sorry you had to wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return trang chính.

Những bài tập 2: dứt câu sau cùng với dang đúng của động từ “to lớn be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking home from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the buổi tiệc nhỏ tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going to lớn there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have khổng lồ fix my oto, though.”” your oto broken?” Megan started walking after hlặng.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, and my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have sầu thinking about something.””What have sầu you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cát Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hyên an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng hầu như chía sẻ bên trên trên đây sẽ giúp đỡ đến chúng ta nắm rõ về phong thái sử dụng “đụng tự Tobe“.

Chúc chúng ta học tập tốt!

Nếu mong nhận support miễn mức giá về suốt thời gian học giao tiếp cho người mất nơi bắt đầu, chúng ta giữ lại biết tin tại phía trên sẽ được cung ứng nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *