Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ aviarus-21.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Scar là gì

figurative sầu His experiences in the army left hyên ổn scarred for life (= had a serious mental effect on hyên ổn for the rest of his life).
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition to lớn parents và children

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Xem thêm: Download 3Utools - Wondershare Mobilego Full Key

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *