Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ aviarus-21.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Snack bar là gì

A small museum as well as a snack bar, a restaurant, & a souvenir siêu thị were built in the vicinity of the attraction.
Light refreshments are available at the snack bar at the same prices as were charged for similar items at the tea house.
On fine days, the doors round the snack bar can be thrown open & refreshments taken in the open air.
According to lớn this there are 27,978 restaurants, cafes và snack bar companies having fewer than ten shops.
A hospital catering officer is in a special category compared with the individual running a glorified snack bar for profit.
Within the bloông chồng there is provision, which will be rent providing, for, say, a grocer"s siêu thị, a bank and a snack bar.
That could lead khổng lồ considerable problems of interpretation—for example, if a thiết bị di động snack bar were popular, parking that was initially adequate might prove sầu lớn be inadequate.
Without disrespect lớn snack bar owners, people bởi not biến hóa their mind about where to spend a holiday by looking at the snaông xã bars which are available.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *