Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Sneak peek là gì

In addition to lớn the trăng tròn episodes, it includes 2 comics, a behind-the-scenes sneak peek, & character profiles.
The corner-press move from the original title, which allowed players a sneak peek around the next bkết thúc is expanded lớn allow players to fire from cover.
A "sneak peek" coin bonus allows the player lớn expose all remaining cards for a couple of seconds, but every thẻ exposed in this way is counted as a turn.
Players with characters that progressed into the past during the sneak peek or during a previous subscription had their characters locked until a current subscription was purchased.
In her cartoons, male characters frequently try lớn sneak peeks at her while she"s changing or simply going about her business.
Bay, a graffiti artist, left her signature stencil image on ten different websites and users searched for the picture & accompanying code to lớn redeem sneak peeks and enter khổng lồ win $4,000.
Camille used this album to convey acoustic versions of her lademo material as a sneak peek at the upcoming full bvà album.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Download Dfx Audio Enhancer 11, Download Dfx Full Crack Sinhvienit

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *