Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 nhận được 6 gam ancol. Tên của este là

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Propyl axetat

D. Isopropyl fomat


Tdiệt phân este gồm phương pháp phân tử C4H8O2 (cùng với xúc tác axit), chiếm được 2 sản phẩm cơ học X cùng Y. Từ X rất có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy hóa học X là :

A. axit fomic

B. etyl axetat

C. ancol metylic

D. ancol etylic


Đun lạnh m1 gam este X (C4H8O2) với hỗn hợp NaOH toàn diện, chiếm được m2 gam muối hạt. Biết rằng $m1

A. isopropyl fomat

B. metyl propionat

C. etyl axetat

D. propyl fomat


Cho este X bao gồm cách làm phân tử là C4H8O2 chức năng cùng với NaOH làm cho nóng nhận được muối bột Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên Call của X là :

A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. metyl propionat

D. isopropyl fomat


Este như thế nào dưới đây tất cả công thức phân tử C4H8O2?

A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat


Tbỏ phân este mạch hở X có phương pháp phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm không gồm phản nghịch ứng trứa bạc. Số bí quyết cấu trúc phù hợp của X là

A. 2.

Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Số phù hợp hóa học là đồng phân cấu tạo, tất cả thuộc bí quyết phân tử C4H8O2, tác dụng được cùng với dung dịch NaOH tuy vậy không tính năng được với Na là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Cho hóa học X bao gồm cách làm phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH hiện ra chất Y bao gồm công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5


Hợp hóa học Y gồm công thức phân tử C4H8O2. Lúc mang đến Y công dụng cùng với dung dịch NaOH ra đời chất Z bao gồm bí quyết C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.


Thủy phân este mạch hsống X gồm cách làm phân tử C4H8O2, thu được thành phầm tất cả làm phản ứng tthay bạc. Số phương pháp cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: Download Proshow Producer 6 Full, Download Proshow Producer 6

D. 1.

HYPERLINK "https://khoahoc.vietjaông chồng.com/question/239915/x-la-este-co-cong-thuc-phan-tu-c8h8o2-thuy-phan-x-trong-dung-dich-4v4jp"


Số este có cách làm phân tử C4H8O2 nhưng Khi tbỏ phân trong môi trường xung quanh axit thì thu được axit fomic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Từ những ancol C3H8O cùng các axit C4H8O2 hoàn toàn có thể tạo ra số este là đồng phân cấu trúc của nhau là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.


Tổng số chất hữu cơ đối kháng chức có cách làm phân tử C4H8O2 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH tuy vậy không tcầm bạc là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.


Cho hóa học X có bí quyết phân tử C4H8O2chức năng với dung dịch NaOH hiện ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?

A. $C_2H_5 mCOOC mH_3$

B. $CH_3 mCOO mC_2H_5$.

C. $HCOOC_3H_5$

D. $HCOOC_3H_7$


Este X (C4H8O2) vừa lòng những ĐK sau:$X+ H _2 O stackrelH^+, t^olongrightarrow Y _1+ Y _2$$Y _1+ O _2 stackrelx t, t^circlongrightarrow Y$Phát biểu sau đây đúng?

A. X là metyl propionat.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *