search through sth: lục tìm kiếm trong; đi khám xét

He’s searched through all his papers but still can"t find the receipt.Anh ấy kiếm tìm trong tất cả những sách vở và giấy tờ của mình tuy vậy vẫn ko thấy dòng biên nhận đâu.Police patrolled the Bogota airport & searched through journalists" bags.Cảnh gần kề đi tuần tra sân bay Bogota cùng thăm khám xét túi của các công ty báo.

Bạn đang xem: Soak up là gì


sell out: làm phản lại hiệ tượng của mình

Mitch sold out, trading a lot of dreams for a bigger paycheck.Mitch sẽ làm phản lại nguyên lý của mình, đánh đổi những khát khao để sở hữu được nút lương cao hơn nữa.

separate off sb/sth / separate sb/sth off from: tách bóc ai/vật gì thoát ra khỏi (loại gì)

Infected cows have to be separated off from the herd.Những con bò bị truyền nhiễm căn bệnh đề xuất được bóc tách thoát khỏi bầy.

serve sầu up sth – serve sth up: phục vụ (món ăn)

Cafe Miranda serves up a wide range of seafood dishes, with a Mediterranean style flavor.Quán Mirandomain authority phục vụ những món thủy hải sản bao gồm mùi vị giao diện Địa Trung Hải.

shutdown: sự đóng góp cửa; sự ngưng hoạt động

The power station has just re-opened following a prolonged shutdown for maintenance.Nhà đồ vật năng lượng điện vừa bắt đầu xuất hiện vận động trở về sau một thời hạn lâu năm ngừng hoạt động để bảo dưỡng.

shut sth down – shut down sth – shut down: tắt (máy)

A report confirmed that the crash happened when the pilot accidentally shut down the wrong engine.Một phiên bản tin xác định vụ rơi sản phẩm công nghệ cất cánh xẩy ra Lúc viên phi công tắt nhầm động cơ.The correct way khổng lồ shut the computer down is to type "Exit" và then switch off.Cách tắt máy vi tính đúng là đánh chữ “Exit” rồi tắt.

Xem thêm: Quạt Hút Tiếng Anh Là Gì? Exhaust Fan Là Gì Nghĩa Của Từ Exhaust Fan


soak up the atmosphere: tận hưởng thai không khí

I wanted khổng lồ wander around the old markets and soak up the atmosphere.Tôi hy vọng long dong xung quanh đông đảo shop cũ với tận hưởng bầu không khí ngơi nghỉ đó.

soak up sth – soak sth up: thấm; hút

He used a towel to soak up the blood.Anh ấy dùng một cái khăn uống vệ sinh nhằm thnóng tiết.

soak up sth – soak sth up: tiếp thu

I read a lot of books & tried to soak up as many new ideas about gardening as I could.Tôi đọc những sách cùng thay thu nhận các không còn mức hầu hết phát minh mới về làm cho vườn cửa."You"ve been very quiet!" "I"ve been soaking up your words of wisdom!"“Anh trầm lặng quá!” “Tôi vẫn hấp thu phần nhiều lời khôn ngoan của anh!”

soak up sth – soak sth up: tiêu tốn; ngốn

The new satellite network soaked up more than $65 million of public money.Mạng lưới vệ tinh bắt đầu tiêu tốn rộng 65 triệu đô-la tiền công quỹ.

soak up sth – soak sth up: không biến thành ảnh hưởng vì chưng cái gì; không xẩy ra ảnh hưởng vị loại gì; chịu đựng được cái gì

The German team are famous for their ability lớn soak up pressure & come back to win.Đội Đức lừng danh về năng lực không nhằm bị tác động bởi vì áp lực nặng nề mà trở lại để chiến thắng.The Toyota can soak up a lot of punishment off road.Chiếc Toyota rất có thể chịu đựng được mọi ĐK hà khắc của địa hình gồ ghề.

soông xã it khổng lồ sb: biểu đạt thật ấn tượng

The audience is waiting for you, Frank. Get out there & sock it to them.Khán đưa vẫn chờ anh tề, Frank. Hãy ra trình bày làm sao cho thật tuyệt hảo.

sod off!: cút đi!; phát triển thành đi!

Sod off và leave me alone!Biến đi với khiến cho tao yên!

soften up sb – soften sb up: tưng bốc ai; nịnh ai

I saw now she was trying to lớn soften me up just to ask me a favour.Giờ thì tôi thấu hiểu cô ta gắng tưng bốc tôi cốt để xin tôi một ơn nghĩa.Buy her some flowers – that should soften her up a bit.Mua hoa Tặng Kèm cô ấy đi. bởi vậy chắc đã làm cho cô ấy sử dụng rộng rãi một chút.

be soaked through: ướt sũng; ướt đẫm

By the time he got home, his jacket was soaked through.Lúc về cho tới công ty, áo vét-tông của anh ta ướt sũng.You’d better take those clothes off! You look soaked through!Anh yêu cầu tháo dỡ bộ đồ áo kia ra đi! Anh ướt không còn rồi kìa!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *