Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Sóng ngừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa nhị điểm M, N có biên độ 2,5 centimet giải pháp nhau x = đôi mươi centimet những điểm luôn xấp xỉ với biên độ nhỏ hơn 2,5 centimet. Bước sóng là.

Bạn đang xem: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm

A. 12 centimet.

B. 1trăng tròn cm.

C. 6 cm.

D. 60 centimet.Sóng dừng trên một gai dây có biên độ làm việc bụng là 5 cm. Giữa nhì điểm M, N có biên độ 2,5 cm bí quyết nhau x = 20 centimet những điểm luôn luôn dao động với biên độ nhỏ dại rộng 2,5 centimet. Bước sóng là.

A.12 cm.

B.1trăng tròn cm.

C.6 cm.

D.60 cm.


*

Sóng giới hạn bên trên một tua dây tất cả biên độ sinh hoạt bụng là 5 cm. Giữa nhị điểm M, N bao gồm biên độ 2,5 centimet giải pháp nhau trăng tròn centimet cùng những điểm nằm trong vòng MN luôn luôn xấp xỉ với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Tìm bước sóng

A. 1đôi mươi centimet.

B.60 cm.

C.90 cm.

D.108 centimet.


Sóng giới hạn bên trên một gai dây bao gồm biên độ sinh hoạt bụng là 40 mm. Xét nhì bộ phận M, N bên trên dây bao gồm biên độ 20 3 milimet biện pháp nhau 5 cm, bạn ta nhận thấy thân M và N những thành phần dây luôn dao động cùng với biên độ nhỏ tuổi hơn 20 3 milimet. Cách sóng của sóng truyền bên trên dây là:

A. 30 cm.

B.15 centimet.

C.đôi mươi centimet.

D.10 cm.

Xem thêm: Shoujo Là Gì? Shounen Là Gì? Seinen Là Gì? Josei Là Gì ? Josei Là Gì


Sóng ngừng trên một gai dây có biên độ làm việc bụng là 40 milimet. Xét nhì thành phần M, N trên dây tất cả biên độ đôi mươi 3 milimet bí quyết nhau 5 cm, tín đồ ta nhận thấy thân M với N các bộ phận dây luôn luôn xấp xỉ với biên độ bé dại rộng đôi mươi 3 mm. Cách sóng của sóng truyền bên trên dây là

A. 30 cm

B. 15 cm

C. trăng tròn cm

D. 10 cm


Đáp án B

+ Điểm M cùng N giao động thuộc vớ biên độ a M = a N = 3 2 A b = đôi mươi 3 m m → MN biện pháp nút một đoạn λ 6

Mặc khác giữa M cùng N những điểm giao động với biên độ nhỏ rộng biên độ của M, N do vậy M cùng N ở 2 bên một nút sóng.

+ Ta bao gồm λ 6 + λ 6 = 5 c m → λ = 15 c m


Trên một tua dây rất dài tất cả sóng ngừng cùng với biên độ trên bụng 2 cm, bao gồm nhị điểm A và B cách nhau 10 centimet cùng với A cùng B mọi là bụng. Trên đoạn AB có đôi mươi điểm xê dịch với biên độ 2 cm. Cách sóng là

A. 1,0 centimet.

B.1,6 centimet.

C.2,0 cm.

D.0,8 centimet.


Sóng dừng bên trên một sợi dây gồm biên độ sinh sống bụng là 40 mm. Xét nhì phần tử M, N bên trên dây tất cả biên độ đôi mươi 3 mmphương pháp nhau 5 centimet, tín đồ ta nhận biết giữa M với N các phần tử dây luôn luôn giao động với biên độ nhỏ tuổi rộng trăng tròn 3 milimet. Bước sóng của sóng truyền bên trên dây là:

A. 30 centimet.

B.15 centimet.

C.20 centimet.

D. 10 centimet.


*

+ Điểm M và N xấp xỉ thuộc vói biên độ trăng tròn 3 = 3 2 A o ⇒ M cùng N cách nút một đoạn λ 6

+ Giữa M với N những điểm giao động cùng với biên độ bé dại hơn biên độ của M,N do thế M cùng N nằm 2 bên một nút ít sóng.

+ Ta có: λ 6 + λ 5 = 5 ⇒ λ = 15 c m

Chọn B


Trên một gai dây bầy hồi lâu năm bao gồm sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây gồm hai điểm A với B giải pháp nhau 6,3 centimet, trên A là một trong nút sóng. Số điểm bên trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là

*

A. 21.

B. đôi mươi.

C.19.

D.22.


Trên một gai dây bọn hồi lâu năm có sóng ngừng với bước sóng 2 centimet. Trên dây bao gồm nhị điểm A cùng B biện pháp nhau 3 centimet, tại A là một trong những nút sóng. Số điểm trên đoạn AB tất cả biên độ xê dịch bằng 0,7 biên độ trên bụng sóng là

A. 3.

B.4.

C.6.

D.8.


Trên một sợi dây lũ hồi đang sẵn có sóng ngừng định hình với biên độ bụng sóng là 4 mm. Quan ngay cạnh cho biết nhị điểm liên tiếp bên trên dây xấp xỉ cùng biên độ nhỏ tuổi hơn bụng sóng cách mọi nhau một khoảng 3 cm. Hai điểm trên dây Lúc doãi thẳng phương pháp nhau 4 centimet gồm hiệu biên độ lớn nhất là

A. 0 mm.

B. 2 mm.

C. 2 3 mm

D. 4 mm


Đáp án C

khi xảy ra sóng ngừng, các điểm liên tục tất cả thuộc biên độ chỉ rất có thể là điểm bụng cùng điểm xấp xỉ cùng với biên độ 2 2 A b ⇒ Điểm dao động cùng với biên độ 2 2 A b thường xuyên bí quyết nhau λ 4 = 3 centimet ⇒ λ = 12centimet

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *