Đáp án đúng:A.

Bạn đang xem: Sục khí so2 vào dung dịch h2s

Dung dịch bị vẩn đục color vàng.

Giải thích

Khi sục SO2vào dung dịch H2S thì xảy ra phản ứng: SO2+ 2H2S→ 3S↓ + 2H2O

Vậy hiện tượng là dung dịch bị vẩn đục màu sắc rubi (S).

Cùng Top lời giải đi tra cứu hiểu đưa ra tiết về tính chất hóa học của Hidro sunfua H2S cùng lưu huỳnh dioxit SO2 nhé.

I. Tính chất vật lícủa Hiđro sunfua H2S

- Hiđro sunfua (H2S) là chất khí ko màu, hương thơm trứng thối, độc, ít chảy vào nước.

- Khi chảy vào nước tạo thành dung dịch axit yếu sunfuhiđric.

II. Tính chất hóa học của Hiđro sunfua H2S

- Dung dịch H2S tất cả tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic)

a) Hidro sunfuatác dụng với kim loại mạnh

2Na + H2S→Na2S + H2

-Hidro sunfuatác dụng với oxit klặng loại (không nhiều gặp).

b) Hidro sunfua tác dụng với dung dịch bazơ (gồm thể tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua với sunfua)

H2S + NaOH→NaHS + H2O

H2S + 2NaOH→Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfuatác dụng với dung dịch muối tạo muối không rã vào axit:

H2S + CuSO4→CuS + H2SO4­

- H2S tất cả tính khử mạnh (do S trong H2S gồm mức thoái hóa thấp nhất - 2).

d) Hidro sunfuatác dụng với oxi

2H2S + O2→2H2O + 2S (thiếu oxi, phảnứng xảy raở nhiệtđộ thấp)

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2(dư oxi, phảnứng xảy raở nhiệtđộ cao)

e) Hidro sunfuatác dụng với các chất lão hóa khác

H2S + 4Br2+ 4H2O→H2SO4+ 8HBr

H2S + 8HNO3đặc→H2SO4+ 8NO2+ 4H2O

H2S + H2SO4đặc→S + SO2+ 2H2O

III. Điều chế và nhận biết Hiđro sunfua

Dùng axit mạnh đẩy H2S ra khỏi muối (trừ muối không chảy vào axit):

FeS + 2HCl→FeCl2+ H2­S

- Mùi trứng thối đặc trưng.

Xem thêm: Binomo Là Gì Có Lừa Đảo Không ? Binomo Là Gì

- Làm đen dung dịch Pb(NO3)2với Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2+ H2S→PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2+ H2S→CuS + 2HNO3

- Làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4,...

IV. Tính chất hóa họccủa Lưu huỳnh đioxit - SO2

- Là chất khí ko color, nặng hơn bầu không khí, mùi hắc, độc, tan cùng tác dụng được với nước.

*

1. SO2là oxit axit

- Tác dụng với nước:

SO2+ H2O ⇔H2SO3

- Tác dụng với dung dịch bazơ (gồm thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* Lưu ý:Tùy theo tỉ lệ phản ứng gồm thể tạo thành những muối khác nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T 3- + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1 3-với SO32-

- Tác dụng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là chất khử, vừa là chất khử

Số oxi hóa của lưu huỳnh:-2 0 +4 +6

* Nhận xét:S trong SO2có mức thoái hóa +4 ở mức trung gian của -2 cùng +6. Vì vậy, SO2vừa có tính oxi hóa cùng tính khử.

a. SO2là chất oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là chất khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2⇔ 2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

V. Điều chế, nhận biết với ứng dụng của Lưu huỳnh đioxit SO2

Điều Chế:

- Đốt cháy lưu huỳnh:

S + O2 → SO2

- Đốt cháy H2S vào oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

- Cho kim loại tác dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu +2H2SO4 đặc, nóng→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Đốt quặng:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

- Trong chống thí nghiệm cần sử dụng phản ứng của Na2SO3với dung dịch H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

Nhận biếtLưu huỳnh đioxit:

- Làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

- Làm mất color dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím,...

SO2+ 2H2O + Br2→2HBr + H2SO4

Ứng dụngLưu huỳnh đioxit

- Sản xuất axit sunfuric, tẩy trắng giấy, bột giấy;Chống nấm mốc mang lại lương thực, thực phẩm.

- Ngoài những ứng dụng bên trên, SO2còn là một chất tạo ô nhiễm môi trường. Nó là ngulặng nhân gây nên hiện tượng mưa axit.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *