Tại phương diện nước, trên hai điểm A cùng B phương pháp nhau (8cm) có nhị nguồn kiểu như nhau xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng, vạc ra hai sóng có bước sóng (1cm). M, N là nhị điểm ở trong mặt nước phương pháp nhau (4cm) cùng ABMN là hình thang cân (AB // MN). Để trong đoạn MN tất cả đúng (5) điểm giao động với biên độ cực đại thì diện tích S lớn nhất của hình thang có mức giá trị làm sao sau đây?


Bạn đang xem: Tại hai điểm a và b trên mặt nước cách nhau 8cm

*

Để trên MN gồm đúng 5 điểm cực to thì M với N nằm tại những con đường cực lớn bậc 2

NB – NA = 2λ = 2cm

( Rightarrow sqrt HB^2 + NH^2 - sqrt HA^2 + NH^2 = 2 \Rightarrow sqrt 6^2 + NH^2 - sqrt 2^2 + NH^2 = 2cm \Rightarrow NH = 3sqrt5 cm)

Diện tích hình thang :

(S = dfracAB + MN2.NH = dfrac8 + 42.3sqrt5=18sqrt 5 cm^2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trên khía cạnh nước tất cả nhị nguồn sóng nước như là nhau giải pháp nhau $AB = 8(cm)$. Sóng truyền cùng bề mặt nước bao gồm bước sóng $1,2 (cm)$. Số mặt đường cực lớn trải qua đoạn thẳng nối nhị nguồn là:


Hai mối cung cấp sóng cơ $AB$ bí quyết nhau xấp xỉ đụng vơi cùng bề mặt hóa học lỏng, cùng tấn số $100Hz$, cùng trộn theo pmùi hương vuông vuông góc cùng với mặt hóa học lỏng. Vận tốc truyền sóng $20m/s$.Số điểm không dao độngbên trên đoạn $AB = 1m$ là :


Hai mối cung cấp phối kết hợp $A, B$ phương pháp nhau $45 mm$ sinh sống xung quanh nhoáng hóa học lỏng xấp xỉ theo phương trình $u_1 = u_2 = 2cos100πt (mm)$. Trên mặt thoáng hóa học lỏng tất cả hai điểm $M$ cùng $M’$ ngơi nghỉ cùng một phía của con đường trung trực của $AB$ thỏa mãn: $MA - MB = 15 mm$ và $M’A - M’B = 35 mm$. Hai đặc điểm đó đa số nằm ở các vân giao thoa cùng nhiều loại cùng thân bọn chúng chỉ gồm một vân loại đó. Vận tốc truyền sóng xung quanh chất lỏng là:


Tại nhì điểm A,B cùng bề mặt hóa học lỏng biện pháp nhau 10(cm) có nhì mối cung cấp phân phát sóng theo pmùi hương thẳng đứng với những pmùi hương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t)cm) và(u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) . Vận tốc truyền sóng là0,5 (m/s). Coi biên độ sóng ko đổi. Xác định số điểm xê dịch cùng với biên độ cực to bên trên đoạn trực tiếp AB?


Hai mối cung cấp sóng thuộc biên độ cùng tần số với ngược pha. Nếu khoảng cách thân hai mối cung cấp là: (AB = 16,2lambda ) thì số điểm đứng im và số điểm xê dịch cùng với biên độ cực đại trên đoạn $AB$ theo lần lượt là:


Trên khía cạnh nước bao gồm hai nguồn phối hợp $A,B$ giải pháp nhau $10 (cm)$ dao động theo những pmùi hương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) và: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + dfracpi 2)cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,5 (m/s)$. Tính số điểm cực lớn cùng rất tè trên đoạn $A,B$.


Trên mặt nước, nhị mối cung cấp phối hợp $A, B$ giải pháp nhau $40cm$ luôn luôn xê dịch cùng trộn, tất cả bước sóng $6cm$. Hai điểm $CD$ ở cùng bề mặt nước mà $ABCD$ là 1 hình chữ nhật, $AD = 30cm$. Số điểm cực đại và đứng yên ổn bên trên đoạn $CD$ thứu tự là:


Trên khía cạnh nước bao gồm hai nguồn sóng kiểu như nhau A và B, nhị nguồn cùng trộn, biện pháp nhau khoảng chừng (AB = 10 cm) sẽ dao động vuông góc với khía cạnh nước tạo thành sóng gồm bước sóng (λ= 0,5 cm). C và D là hai điểm khác biệt xung quanh nước, CD vuông góc cùng với AB tại M làm thế nào để cho (MA = 3 cm); (MC = MD = 4 cm). Số điểm xấp xỉ cực to trên CD là:


Tại mặt nhoáng của một chất lỏng tất cả nhì mối cung cấp phối kết hợp $A$ cùng $B$ phương pháp nhau $20(cm)$ giao động theo phương thẳng đứng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) và (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt hóa học lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông $ABCD$ ở trong mặt hóa học lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại bên trên đoạn $BD$ là:


Trên mặt nhoáng của chất lỏng bao gồm nhị mối cung cấp kết hợp A và B tương đương nhau giao động thuộc tần số (f = 8Hz) tạo ra hai sóng lan truyền cùng với (v = 16cm/s). Hai điểm MN ở trê tuyến phố nối (AB), nằm ở vị trí nhì phía của trung điểm O của đoạn AB và biện pháp trung điểm O của AB các đoạn theo lần lượt là (OM = 3,75 cm), (ON = 2,25cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại và rất tè trong khúc MN là:


Tại phương diện chất lỏng tất cả nhị nguồn sóng A, B cách nhau 24 cm, xấp xỉ theo pmùi hương trực tiếp đứng cùng với pmùi hương trình là uA=uB=acos60πt (cùng với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của khía cạnh chất lỏng là v=45cm/s. Điện thoại tư vấn MN=4cm là đoạn trực tiếp trên mặt hóa học lỏng tất cả chung trung trực với AB. Khoảng giải pháp xa tuyệt nhất thân MN cùng với AB là từng nào để sở hữu tối thiểu 5 điểm giao động cực to nằm trong MN?


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Organizer Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hai nguồn sóng phối kết hợp đồng nhất nhau được đặt giải pháp nhau một khoảng cách x trên 2 lần bán kính của một vòng tròn nửa đường kính (R) ((x


*

Cơ quan tiền nhà quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *