Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Taken aback là gì

I think that everyone here was taken aback by this enumeration of the amendments that have sầu been refused, often without very detailed explanations.
I was a little taken aback khổng lồ see that we had been relegated lớn the last page và almost the last paragraph.
We are not children; we know what is going on in politics, và we are rather taken aback at his attitude.
They were taken aback because many small businesses, especially new businesses, could have sầu been landed with unknown, potentially damaging cash liabilities.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition lớn parents và children

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


Xem thêm: Twig Là Gì - Twig Trong Template

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *