English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vaviarus-21.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tkhô cứng toán
*
verb
*
khổng lồ liquidate to lớn pay; to settle; to honour Thanh khô tân oán hoá solo To pay a bill/kiểm tra Nhận mặt hàng rồi new tkhô hanh tân oán Xem lĩnh hoá giao ngân payment Thời hạn tkhô cứng toán thù Payment term/period Trường phù hợp không chịu đựng thanh khô toán thù Failure to lớn pay; Non-payment Chậm trễ vào việc thanh toán To be behindhand with payments; To be in arrears with payments Yêu cầu thanh toán thù ngay trong lúc nhận ra hoá đối kháng Payment is due upon receipt of the invoice Đã tkhô nóng toán thù (ghi bên trên hoá đối chọi ) Received with thanks; Payment received; Paid payable Thanh khô tân oán bằng tiền mặt Payable in cash to lớn liquidate; lớn eliminate Có vụ việc cần thanh hao toán thù cùng với ai To have sầu a bone lớn piông xã with somebody; to lớn have sầu an old score khổng lồ settle with somebody; to lớn settle/lớn square accounts with somebody toàn thân

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *